Skip to main content
  • Lokeren: Op- en afrit complex Lokeren 2 maanden afgesloten vanaf 18 april

Lokeren: Op- en afrit complex Lokeren 2 maanden afgesloten vanaf 18 april

Op 3 april starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Lokeren met de herinrichting van de Zelebaan (N47) aan het op- en afrittencomplex Lokeren. De op- en afritten van de E17 gaan in de loop van de werken dicht. Eerst gaat de op- en afrit richting Antwerpen aan de kant van Zele gaat dicht van 18 april tot midden juni 2017. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid naar het complex van Beervelde. De werken duren tot november 2017.

De Zelebaan krijgt heringerichte kruispunten, nieuwe fietspaden en een fietstunnel. Er komt ook een nieuwe toegangsweg naar de industriezones E17/2 en E17/3 en een carpoolparking. Sinds half november 2016 zijn als nutswerken aan de gang. Nu deze werken zo goed als afgerond zijn, kan AWV starten met de heraanleg van de N47.

De aannemer start op 3 april met het maken van doorsteken door de middenberm van de N47. Dat is nodig om tijdens de werken het verkeer naar de andere rijrichting te loodsen. Zo blijft verkeer op de N47 steeds mogelijk in beide richtingen

Op- en afrit kant Zele afgesloten vanaf 18 april

De aannemer start met de heraanleg van de noordkant van de N47 (rijrichting Lokeren). Tijdens deze fase gaan de op- en afrit van de E17 richting Antwerpen dicht aan de kant van Zele. Afrijden kan via de afrit Zele en daarna kan men keren aan de tijdelijke rotonde aan de Lokerenbaan. Oprijden kan enkel richting Gent. Aan het op- en afrittencomplex van Beervelde kan men keren. Deze fase zal ongeveer twee maanden duren.

Meer info en omleidingskaarten vindt u hier.