Welzijn

19/09/2017

Ziekteverzuim en burnout

  • De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid exploderen, met een verdubbeling elke 10 jaar en intussen al een hoger budget dan voor werkloosheid.
  • De uitdaging was hoe alle betrokkenen financieel in bad te trekken om het tij te keren en tegelijk de impact op loonkost te beperken.
  • Voka hield een verdubbeling van het gewaarborgd loon naar 2 maanden tegen en zorgde voor een beperking van de sanctie voor ondernemingen, in evenwicht met de stok achter de deur voor medewerkers.
  • De volgende werf is de responsabilisering van artsen, preventiediensten en ziekenfondsen.

Hervorming financiering ziekenhuizen en ouderenzorg

  • Van 7 naar 14% bbp? De zorguitgaven aan sociale zekerheid ontsporen indien we de zorg niet hervormen. De efficiëntie van onze zorg is middelmatig t.o.v. andere landen.
  • De hefboom voor heroriëntatie op kwaliteit en efficiëntie i.p.v. volume en subsidie ligt bij de betalingsmodellen in de zorg en infrastructuur.
  • Voka waakt over een objectieve kostenbasis, gedeeltelijk vaste zorgfinanciering en een performantiebonus volgens kwaliteit bij ziekenhuizen (+ artsen) en ouderenzorg.
  • Prikkels tot samenwerking met de industrie.
Pieter Van Herck - Senior Adviseur Welzijns - en Gezondheidsbeleid - pieter.vanherck@voka.be - 0498 75 10 28

 


 

Publicaties

11 uitdagingen voor 2017

 

Digitale zorg