Skip to main content

Uw belangen verdedigen op lokaal vlak

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen houdt de vinger aan de pols van het gevoerde economische beleid van de dertien openbare besturen in het arrondissement Mechelen. Het gaat om de steden Mechelen en Lier en de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. In elk van deze gemeenten is het college van burgemeester en schepenen een vaste gesprekspartner van Voka - KvK Mechelen, net zoals de provincie Antwerpen en andere beleidsorganen.

RegioMechelen

Structureel overleg met gemeentebesturen

Elkaars visie kennen en dossiers belichten vanuit ieders standpunt is een vast topic bij onderlinge ontmoetingen.Los van elke politieke context verdedigt Voka - KvK Mechelen de belangen van haar leden-ondernemingen bij diverse stakeholders, waaronder de gemeenten. Regelmatige overlegmomenten worden daarvoor ingepland.

 

Screening ondernemingsvriendelijkheid gemeenten

Voka - KvK Mechelen gaf in 2016 aan Memori, het onderzoeks- en expetisecentrum van Thomas More-hogeschool in Mechelen, de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de ondernemingsvriendelijkheid van de dertien gemeenten in de regio. De dienstverlening van elke gemeente werd op drie manieren onderzocht: per e-mail, telefonisch en tijdens een rechtstreeks contact met een bezoek aan het gemeentehuis. Studenten bevroegen de gemeenten met ondernemingsvragen rond mobiliteit, fiscaliteit, ruimtelijke ordening en energie aan de hand van vastgelegde scenario’s. 
De resultaten, zowel sterktes als verbeterpunten, werden nadien teruggekoppeld naar elk van de dertien openbare besturen. 

 

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen

In elke gemeente staan er om de zes jaar gemeenteraadsverkiezingen op de kalender. Die mogen telkens als een scharniermoment worden opgevat, dat kansen schept om uitdagingen aan te pakken die garant staan voor groei en vooruitgang. Voka - KvK Mechelen presenteert aan de gemeenten uit het arrondissement Mechelen een coherente set van voorstellen om op lokaal niveau en vanuit een bedrijfs--economische blik interessante topics op te nemen in de bestuursakkoorden. Standpunten over ruimte, mobiliteit, fiscaliteit en energie worden daarbij gedeeld.


Meer info: peter.van.doninck@voka.be

Eerste Hulp Bij Ondernemen

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Vraag het aan Voka

EHBO & kmo-advies
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
& Robin
Deloitte Private
PFL logo
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse