Skip to main content

Technologiepark Gent - Ontsluiting

De Universiteit Gent, FlandersBio, Voka en de stad Gent trokken in 2015 aan de alarmbel over de verkeersproblematiek op het Technologiepark. De gebrekkige ontsluiting van de site zorgde ervoor dat de werknemers en bezoekers iedere dag een half uur tot 45 minuten in de file stonden bij het verlaten van de site.  Ondertussen werden aanpassingswerken uitgevoerd, met een sterk verbeterde ontsluiting en minder files tot gevolg.

Technologiepark

Wat was/is het probleem?

Het technologiepark in Zwijnaarde is een van de toonaangevende industriële en wetenschappelijke clusters in Europa, met bedrijven en onderzoekscentra in de domeinen van life sciences, materialen en ICT. Het ontbreken van een vlottere verkeersafwikkeling stond de verdere ontwikkeling van het wetenschapspark in de weg. Bestaande bedrijven dreigden weg te trekken, nieuwe investeerders werden afgeschrikt door het verkeersinfarct. 

Een verkeerstechnische studie van AWV had reeds uitgewezen dat een invoegstrook van het Technologiepark naar de N60 op korte termijn een grote verbetering kon realiseren op de uitstroom en op korte termijn realiseerbaar was. 

Zowel Universiteit Gent, FlandersBio, VOKA als de stad Gent vroegen de bevoegde ministers Weyts en Muyters met aandrang om snel een oplossing uit te werken voor het verkeersinfarct met maatregelen op korte en middellange termijn.

 

En waar staan we nu? 

In het najaar van 2015 gingen werken van start om de ontsluiting van het Technologiepark naar de ovonde (N60) in Zwijnaarde te verbeteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer creëerde extra opstelcapaciteit in het Technologiepark en plaatste lichten op het kruispunt van de uitrit met de ovonde. Zo kan verkeer dat het Technologiepark verlaat vlotter invoegen. 
De lichten zijn enkel in dienst tijdens de avondspits. Ze worden afgestemd op de lichten aan de fiets- en voetgangersoversteek iets verderop. 

Ondertussen is gebleken dat de extra opstelcapaciteit en de verkeerslichten zorgen voor een vlottere ontsluiting van het Technologiepark tijdens de avondspits.

Naast deze aanpassing moeten er de komende jaren verbeteringen worden aangebracht aan de toegang van de N60 tot de R4 en moeten de mobiliteitsmogelijkheden in het zuiden van Gent blijven mee evolueren met de economische dynamiek.

 

Meer info: Katrien Moens – Manager Belangenbehartiging of 0497 52 28 04.
Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Soundfield
Jobat