Skip to main content

Routeplan 2025

rp 2025

Routeplan 2025 is de economische gps voor beleidsmakers en ondernemers in onze regio. Voor de derde keer al stelt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland als enige werkgeversorganisatie in Vlaanderen, een gedetailleerd strategisch toekomstplan op. Daarmee wil ze kleine en grote bedrijven voorbereiden op de digitale evoluties van morgen, om op die manier het economisch weefsel van onze regio te versterken.

De Kamer tekende dit nieuwe transitietraject uit samen met honderd ondernemers, captains of industry, academici en experts. Het internationale adviesbureau McKinsey, begeleidde het proces. Het plan bouwt voort op de zaken die Antwerpen vandaag groot maken : onze wereldhaven, de industriële groeipool en het centrum voor diamant.

Niet alleen onze haven en onze industrie, ook onze gezondheidszorg staat aan de vooravond van een nooit geziene digitale makeover. In het najaar van 2018 werden sleutelspelers uit alle economische sectoren en  maatschappelijke domeinen verzameld om samen na te denken over manieren om onze regio in de kop van het Europese peloton te houden. De deelnemers aan die sessies kregen een dubbele opdracht: nadenken hoe ze onze drie economische stuwmotoren; haven, industrie en diamant, nog beter konden verankeren. En daarnaast ook concrete antwoorden formuleren op de grote uitdagingen van onze tijd: vergrijzing, migratie en technologische disruptie.’

Uiteindelijk werden er vier innovatiewerven gedefinieerd: Nieuwe mobiliteit en logistiek, Nieuwe zorgeconomie, Nieuwe arbeidsmarkt en Hotspot Antwerpen. De laastste werf slaat op de internationale versterking van het merk Antwerpen. Binnen die werven werden meer dan dertig concrete projecten en ideeën gelanceerd waarmee Routeplan inspeelt op het ondernemen van morgen. De horizon van het plan ligt op vijf jaar omdat de globalisering en de digitalisering het erg moeilijk maakt om op langere termijn vooruit te kijken. Concrete projecten die in de pipeline zitten zijn onder meer de creatie van een Health Valley waar nieuwe zorgmodellen en -technologieën kunnen worden ontwikkeld, een testproject met dronetransporten in het havengebied, en een structurele samenwerking met onderzoeksinstelling Imec om kmo’s te helpen hun productieproces te digitaliseren.

Sluitstuk van Routeplan 2025 is een internationale ‘brains & branie-campagne’, waarmee we het merk Antwerpen internationaal willen versterken bij buitenlandse investeerders, ondernemers, onderzoekers en studenten. Het aantrekken van brains en talent wordt de komende jaar meer dan ooit een bepalende factor in de verdere ontwikkeling van onze regio. 
 

Pieter Leuridan

Routeplan 2025

Routeplan 2025

www.routeplan2025.be
CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD  Worx
Tormans_Corporate partner