Skip to main content

N60

De N60 verbindt Gent (E17) met de Noord-Franse stad Valenciennes (A8). Het is een belangrijke autoweg van en naar de Vlaamse Ardennen. In 1997 werd de N60 in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) opgenomen als primaire weg type I wat betekent dat de weg een verbindende functie zou moeten hebben op Vlaams niveau. Om de doorstroming op de N60 en de verkeersveiligheid te verhogen worden heel wat kruispunten op de N60 aangepast.

Afrittencomplex E17-De Pinte

De heraanleg van het op- en afrittencomplex in De Pinte moet er voor zorgen dat de kruispunten met de N60 veiliger worden. De werken starten in 2017 en zullen een jaar duren. We volgen de  planning en de minderhindermaatregelen op en zullen u tijdig informeren over de start van de werken en eventuele geplande omleidingen.

 

De N60 tussen E17 en Oudenaarde

De verschillende kruispunten tussen het op- en afrittencomplex van de E17 in de Pinte en Oudenaarde worden aangepast om de doorstroming op de N60 en de verkeersveiligheid te verhogen. De rotondes aan de Begoniastraat (Makro) en de Weefstraat worden vervangen door een tunnel met twee gelijkgrondse rotondes. In eerste instantie zal het kruispunt aan de Begoniastraat ondertunneld worden, op langere termijn volgt ook het tweede kruispunt. Deze werken zullen ten vroegste starten na de aanpassing van het afrittencomplex.
De afgelopen jaren zijn de andere kruispunten op de N60 reeds aangepast. Deze kruispunten blijven lichtengeregelde kruispunten, maar de lichtenregeling werden overal conflictvrij gemaakt om de verkeersveiligheid te verhogen.
Langsheen het hele traject worden de rechtstreekse erfaansluitingen weggewerkt en worden doorsteken van de middenberm dichtgemaakt. Op verschillende plaatsen worden fietstunnels voorzien zodat fietsers (en voetgangers) veilig de N60 kunnen dwarsen.

 

De N60 in Oudenaarde

Sinds enkele maanden is het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op en langs de N60 in Oudenaarde. Er komt een ventweg van net voor de Pater Ruyffelaertstraat tot vlak voor de rotonde in Eine en een fietstunnel onder de N60 aan de Serpentstraat. Een belangrijke stap richting meer veiligheid en een vlottere doorstroming op de N60.
We hebben in samenspraak met de stad Oudenaarde aanpassingen aan de plannen bekomen om voor een aantal bedrijven een betere ontsluiting te garanderen.
Op onze expliciete vraag werden bovendien de rotonde in Leupegem en deze aan Samsonite aangepast zodat er 2 rijvakken beschikbaar zijn, wat de doorstroming op de N60 sterk zal verminderen en de files korter zal maken.

 

Ring rond Ronse

Deze missing link zal de leefbaarheid in Ronse verbeteren en de inwoners en de huidige en toekomstige bedrijventerreinen (Pontstraat West en Klein Frankrijk) beter bereikbaar te maken. 
Bovendien ontstaat er hierdoor een vlotte verbinding tussen Gent (E17) en Valenciennes (A8).
De Vlaamse overheid had een Ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt om deze missing link te realiseren, maar na een beroepsprocedure bij de Raad van State is het GRUP vernietigd. We blijven ijveren voor de realisatie van deze voor de regio uiterst belangrijke ringweg en de verbinding naar de A8.

 

 

Meer info: Katrien Moens – Manager Belangenbehartiging of 0497 52 28 04.
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Soundfield
Jobat Media