Skip to main content

N42 – Herzele

De N42 is een belangrijke noord-zuid as die een groot deel van Zuid-Oost-Vlaanderen verbindt met de E40 in Wetteren. 
Reeds in het Gewestplan van 1978 werd de herinrichting van de weg opgenomen, maar 40 jaar later blijft deze steeds onafgewerkt. Noch de ontdubbeling van het wegvak Zottegem-Oosterzele, noch de ontbrekende schakel te St.-Lievens-Esse werden gerealiseerd. Gevolg: een hoogst onveilige, onleefbare situatie en een gebrekkige ontsluiting van de ondernemingen in de regio Geraardsbergen-Zottegem.

N42

 

Wat gebeurde er de laatste jaren?

Vandaag loopt de N42 tussen Zottegem en Geraardsbergen dwars door de dorpskern van Wijnhuize. De weg is er bochtig en hoogst onveilig, zoals blijkt uit de huiveringwekkende ongevallencijfers voor dit stukje tracé. Gemeenten en steden langs de N42, net als vele inwoners en bedrijven zijn al jaren vragende partij voor de aanleg van de rondweg.
Tegenstanders slaagden er steeds weer in om de realisatie af te houden, ten koste van de verkeersveiligheid en van een degelijke ontsluiting.

Sinds enkele jaren voert Voka de druk op de overheid op om de plannen voor de voltooiing van de weg eindelijk ook uit te voeren. In 2015 organiseerde Voka een bevraging bij 130 ondernemingen langs de N42. 83% van de bedrijven verklaarde economische schade te lijden als gevolg van de toestand van de weg en zowat de helft van de ondernemers stelde ronduit voor een andere locatie te kiezen mocht men de zaak opnieuw opstarten.

 

En waar staan wij nu?

De Vlaamse overheid wil nu snel werk maken van de rechttrekking. De administratie bereidt de bouwaanvraag voor.
In november 2016 velde het vredegerecht in Herzele een bijzonder belangrijk vonnis. In een zaak over de nodige onteigeningen voor het nieuwe wegtracé, veegde de rechter de argumenten van de tegenstanders van tafel. Hij onderschrijft de hoogdringendheid van de onteigeningen en  de noodzaak van de rechttrekking. 
Samen met een aantal lokale ondernemers volgen we dit dossier van nabij op en houden de druk hoog zodat de voltooiing van de N42  volgend jaar eindelijk kan gerealiseerd worden.

 

En wat met het wegvak tussen het op- en afrittencomplex E40 Wetteren en Zottegem?


De drukke N42 tussen Wetteren en Zottegem is aan herinrichting toe. In een MER (milieu-effectrapport) werden een aantal mogelijke scenario’s in kaart gebracht. Ondertussen werden een aantal keuzes gemaakt en wordt de opmaak van een uitvoeringsplan gestart. Tussen de afrit van de E40  in Wetteren en Zottegem wordt de N42 omgevormd naar een 2x2 weg en worden de kruispunten veiliger gemaakt.
We hebben de geplande wijzigingen besproken met Wegen en Verkeer en met een aantal bedrijven langs de N42 de impact van deze wijzigingen in kaart gebracht. 

 

Meer info: Katrien Moens – Manager Belangenbehartiging of 0497 52 28 04.
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Soundfield
Jobat Media