Skip to main content
Mobiliteit

Kilometerheffing auto's

Een kilometerheffing voor enkel vrachtwagens verhelpt niets aan de files. De enige maatregel die de kilometerheffing voor vrachtwagens echt zinvol zou maken, is de uitbreiding ervan naar een slimme heffing die geldt voor alle voertuigen, dus zowel voor vrachtwagens als personenwagens. Alleen wanneer iedereen een slimme kilometerheffing betaalt, heeft dit een effect op het fileprobleem. 

Vlaanderen heeft haalbaarheidsaspecten van een kilometerheffing al in kaart gebracht en is in 2018 gestart met een diepgaand onderzoek naar de architectuur voor een wegenheffing voor auto's. Voka dringt erop aan om dit studiewerk naar de technische en juridische haalbaarheid en het bijhorend flankerend beleid tijdig op te leveren zodat de heffing voor personenwagens in de volgende legislatuur kan ingevoerd worden.

Voka pleit hierbij voor 3 principes:

Kilometerheffing auto's
  • De kilometerheffing moet in de plaats komen van de bestaande autofiscaliteit.
  • Ook voor de werkgever moet de kilometerheffing voor auto's kostenneutraal zijn.
  • De eventuele meeropbrengst moet maximaal gaan naar meer en betere wegeninfrastructuur.
Goedele Sannen – Senior Adviseur Logistiek en Mobiliteit – goedele.sannen@voka.be – 0499 80 16 25
ING
SD Worx