Skip to main content

Mobiliteit in regio Mechelen

Mobiliteit en alle daarmee gepaard gaande aspecten die een vlotte doorstroming van mensen en goederen bevorderen of hinderen, zijn belangrijke topics voor ondernemingen. 

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen kaart de belangen van ondernemers voortdurend aan bij de uiteenlopende instanties die zich bekommeren om de mobiliteit in de ruime regio.

Mobiliteitsbehoeften die ontstaan en voorstellen voor doorstromings- en ontsluitingswerken die passen binnen een visie op korte of lange termijn, worden voorgelegd aan het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit.en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. 

Bovendien vergen de aanpak van missing links, geplande wegenwerken, minderhindermaatregelen en de evolutie van wegenwerken in uitvoering voortdurende opvolging en terugkoppeling naar ondernemingen in de regio.


Meer info: peter.van.doninck@voka.be

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
& Robin
Deloitte Private
PFL logo
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse