Skip to main content

Meer duaal leren om de kloof tussen arbeid en onderwijs te dichten

Vanaf het schooljaar ‘16-‘17 gingen in Vlaanderen de proeftuinen ‘schoolbank op de werkplek’ van start. In 6 studierichtingen startten jongeren met het nieuwe duaal leren.

De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft groot

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt loopt niet goed. Sommige studierichtingen geven nauwelijks kans op werk. De meer dan 200.000 werklozen in Vlaanderen zijn voor de helft laaggeschoold, een tweede grote groep zijn middengeschoold (bv. ASO) die vaak nood hebben aan bij- of omscholing. De arbeidsmarkt vraagt bovendien al jaren om meer STEM in het onderwijs maar de kentering wordt moeizaam ingezet. Zowat alle technische-technologische beroepen vertonen een knelpuntkarakter en de evolutie gaat dermate snel dat scholen met moeite kunnen volgen.


Duaal leren schiet uit de startblokken

Vandaag bestaan er diverse stelsels en systemen van leren en werken die momenteel uitdoven en worden omgevormd tot het vernieuwd stelsel duaal leren. Dat ging vanaf het schooljaar ’16-’17 van start als experiment en moet in 2018 worden uitgebouwd als een reguliere leervorm naast het voltijds onderwijs. De omschakeling moet ervoor zorgen dat begrippen en statuten helder en eenvoudig zijn maar vooral ook dat meer leerlingen, scholen en bedrijven de weg vinden naar dit type onderwijs. Vlaanderen bengelt immers aan het einde van het Europese peloton: slechts 2.3% van leerlingen leert tijdens het beroepsonderwijs op de werkvloer, in landen als Duitsland of Denemarken bedraagt dit ongeveer 90%. Het Europese gemiddelde is 28%. Er is dus nog veel verbeterpotentieel.


Van proeftuin naar volwaardig beleid

Aanvankelijk startte het Duaal Leren met 6 studierichtingen en het is de ambitie van het beleid er vanaf het schooljaar ’17-’18 25 te hebben. Doel is vanaf 2018 de proeftuinen te verlaten en in te ruilen voor volwaardig beleid maar ook veel meer studierichtingen in duale vorm te hebben. De inbedding van het Duaal Leren zal dan geïntegreerd worden in de hervorming van het secundair onderwijs dat inzet op een herschikking van de studiedomeinen volgens drie finaliteiten: doorstroom, arbeidsmarkt en/of de beide. Wat nu nog geregeld is als experiment, zal dan moeten gebeuren in het kader van nieuwe regelgeving waarover Voka mee zal waken.

 

Sonja Teughels - senior adviseur arbeidsmarkt - sonja.teughels@voka.be
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
DeTijd