Skip to main content

Krapte op de arbeidsmarkt

Het is alom bekend: door de combinatie van een lage werkloosheidsgraad en een groot aanbod aan vacatures, is de spanning op de West-Vlaamse arbeidsmarkt enorm. Per vacature zijn er in West-Vlaanderen maar 2,49 werkzoekenden beschikbaar. In de regio Roeselare is dat zelfs maar 1,28.

Grote arbeidsmarktkrapte in West-Vlaanderen

De arbeidsmarktsituatie blijft gunstig evolueren in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. In 2016 daalde de werkloosheid in onze provincie met 6% tegenover 3,5% in Vlaanderen. De werkloosheidsgraad (aantal werklozen versus beroepsbevolking) bedroeg eind 2016 5,6% in West-Vlaanderen, tegenover 7,2% in Vlaanderen. 

Bijzonder opvallend is de stijging van het aantal vacatures. West-Vlaanderen spande op dat vlak in 2016 de kroon met een toename op jaarbasis van maar liefst 62,2%. Veel jobs raken evenwel moeilijk ingevuld, wat zich uit in een forse vermeerdering van het aantal openstaande vacatures: +63,2%. 

Hoewel de RSZ-cijfers inzake tewerkstelling altijd wat achterop hinken, stellen we toch reeds vanaf het tweede kwartaal  van 2015 een mooie stijging vast van het aantal jobs. Dat is nog vóór het van kracht worden van de taxshift-maatregelen, waardoor de jobcreatie momenteel nog hoger ligt. Op jaarbasis zijn er in West-Vlaanderen zo’n 3.000 banen bijgekomen. 

Helaas scherpt de combinatie van een lagere werkloosheid en een groter aanbod aan vacatures de spanning op de arbeidsmarkt aan. Per vacature zijn er momenteel in West-Vlaanderen (theoretisch) 2,49 werkzoekenden per vacature beschikbaar. Dat is een nooit geziene arbeidsmarktkrapte.  In het arrondissement Roeselare woedt de “war for talent”  het hardst. Daar is de verhouding werkzoekenden-vacature slechts 1,28.

 

Dit doen wij met Voka West-Vlaanderen

Die arbeidsmarktkrapte aanpakken, dat is één van de grootste uitdagingen voor Voka West-Vlaanderen in 2017.

  • We stimuleren de arbeidsmobiliteit in en tussen West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk, onder meer met een roadshow bij Franstalige werkzoekenden en door burgemeesters van verschillende steden samen te brengen.
  • Met ons project WELT helpen we langdurig werklozen om werkervaring op te doen.
  • Er is ook werk aan de winkel voor onze bedrijven: hen gaan we aansporen om nog meer in te zetten op employer branding en om werk te maken van een doordacht hr-beleid.”

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx