Skip to main content

Factuurfraude

Factuurfraude is een fenomeen dat steeds weer de kop opsteekt en waarvoor u best alert blijft. 
We willen u waarschuwen voor een aantal vormen van fraude en geven u ook tips mee om deze fraude te voorkomen:
- Vervalsing van facturen waarbij het bankrekeningnummer wordt gewijzigd
- 'Facturen' voor domeinnamen, softwarelicenties, bedrijvenregisters …

Factuurfraude

 

Bankrekeningfraude

Reeds enkele jaren ontvangen we regelmatig meldingen van oplichtingen met facturen waarop het bankrekeningnummer werd vervalst.
De oplichters onderscheppen facturen uit brievenbussen, postkantoren en/of postsorteercentra, vervalsen het bankrekeningnummer en sturen de vervalste facturen naar de klanten. De nietsvermoedende klant betaalt bijgevolg op het valse rekeningnummer. Vooraleer de fraude wordt vastgesteld – bijvoorbeeld na ontvangst van een aanmaning -  is het geld van de bankrekening verdwenen en is in veel gevallen de bankrekening reeds afgesloten.

 

 

 

 

Voka – tips tegen bankrekeningfraude

 

Als leverancier

 • Bezorg uw factuur digitaal (via een beveiligd portaal of per mail ) aan de klant of overhandig uw factuur persoonlijk aan de klant.
 • Indien u toch facturen met de post verstuurt, geef de facturen dan af in een postkantoor of laat de post op uw bedrijf afhalen.
 • Verstuur uw factuur in blanco omslagen (omslagen zonder bedrijfslogo).
 • Vraag uw klanten het rekeningnummer te controleren alvorens te betalen en vraag hen u te contacteren bij de minste twijfel (bv. bij slechtere druk van het rekeningnummer, …).
 • Zorg voor een snellere opvolging van openstaande facturen met het oog op detectie van de oplichtingen.
 • Doe altijd aangifte van de oplichting en breng het frauduleuze bankrekeningnummer mee.
 • Verwittig uw klant en vraag deze om eveneens aangifte te doen bij de politiedienst van zijn woonplaats.
 • Verwittig ook andere klanten die in deze periode facturen hebben ontvangen.
 • Meld de fraude aan uw bankinstelling en aan de bankinstelling van het vervalste bankrekeningnummer.
 • Meld de fraude ook bij de klantendienst van Bpost – tel. 02 201 11 11
 • Meld de fraude bij het meldpunt van de FOD economie: https://meldpunt.belgie.be

 

Als klant

 • Vraag uw leveranciers facturen digitaal (via een beveiligd portaal of per mail) te versturen.
 • Laat uw leverancier het bankrekeningnummer bevestigen (telefonisch of per mail) in volgende gevallen:
  • Nieuwe leverancier
  • Ontvangst van een brief van een leverancier met melding van een nieuw bankrekeningnummer
  • Ontvangst van een factuur met een sticker waarop een nieuw bankrekeningnummer vermeld wordt of waarop het bankrekeningnummer met fluostift werd gemarkeerd.
  • Indien men bij betaling merkt dat de rekeningnummer op de factuur verschilt van deze in de boekhouding en/of het betalingssysteem en dit nog niet werd gemeld en geverifieerd.
 • Noteer op de factuur dat de wijziging van het bankrekeningnummer werd geverifieerd.
 • Dien steeds klacht in bij de politie in uw vestigingsplaats indien u vervalsing van het bankrekeningnummer vaststelt. Bezorg de vervalste factuur aan de politie.
 • Meld de fraude aan uw bankinstelling en aan de bankinstelling van het vervalste bankrekeningnummer.
 • Meld de fraude ook bij de klantendienst van Bpost – tel. 02 201 11 11.
 • Meld de fraude bij het meldpunt van de FOD economie: https://meldpunt.belgie.be

 

Valse 'facturen'

U kent het wel: u ontvangt een document dat er uit ziet als een factuur, maar waar het woord factuur of invoice niet op staat. Vaak gaat het om facturen voor domeinnamen, softwarelicenties, vermeldingen in bedrijvengidsen. In het verleden werden deze documenten met de post opgestuurd, de laatste jaren worden deze ook meer en meer per mail doorgestuurd.
Of u ontvangt een overzicht van uw gegevens voor opname in een bedrijvengids of op een website met de vraag om deze na te kijken en te corrigeren. Meestal staat er een foutje in de gegevens, of ontbreken belangrijke gegevens.

 

Blijf alert


Een belangrijke tip: lees de kleine lettertjes! Deze vermelden dat het document geen factuur is, maar een offerte. Als u het vermelde bedrag betaalt of de gecorrigeerde gegevens terugstuurt, wordt dit beschouwd als een bestelling.

 

Onze tips 

 • Onderteken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod dat u niet begrijpt.
 • Betaal niets! Zelfs al ontvangt u een factuur met de vermelding 'herinnering', ga systematisch na of deze factuur wel overeenstemt met een gevraagde dienst.
 • Al ondertekend? Al betaald? Stop eerst en vooral alle verdere betalingen.
 • Op de website van de FOD Economie vindt u een lijst van gekende frauduleuze aanbiedingen
 • Meld de fraude bij het meldpunt van de FOD economie: https://meldpunt.belgie.be

 

Meer info: Katrien Moens – Manager Belangenbehartiging of 0497 52 28 04.
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Soundfield
Jobat Media