Skip to main content

Civiele Bescherming van Brasschaat

civiele bescherming

In juni vorig jaar vernam de Kamer dat er binnen de federale regering een plan klaarlag om de civiele bescherming af te slanken en op termijn slechts één of twee van de huidige zes kazernes open te houden. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland bepleitte daarom bij de bevoegde vakministers het belang van de nabijheid van de kazerne in Brasschaat voor de vele Seveso-bedrijven in de Antwerpse haven. Met resultaat, want begin april kwam er vanuit het kabinet van minister Jambon de mededeling dat vier van de zes kazernes zullen sluiten, enkel Brasschaat en Crisnée blijven operationeel.

Uiteraard zijn snelheid en responstijden van cruciaal belang bij rampbestrijding. Veel Antwerpse productiebedrijven reageerden dan ook verontrust op de geruchten dat de diensten van de civiele bescherming gecentraliseerd zouden worden op slechts één of twee plaatsen in het land. Naast de nabijheid van het nodige materiaal en expertise zijn er nog verschillende andere redenen waarom de kazerne in Brasschaat zo belangrijk is voor de bedrijven in en rond onze haven. Op vraag van het Platform Industrie schreef en sprak onze Kamer de bevoegde minister aan om het belang van een civiele post in de nabijheid van het havengebied aan te kaarten. Volgende argumenten waren de basis:

Snelheid
Om de impact van een ramp zoveel mogelijk te beperken, mag bijstand niet lang op zich laten wachten. Al het noodzakelijke materiaal en de expertise moeten zich bij voorkeur in de nabijheid van een grote concentratie aan Seveso-bedrijven bevinden, zoals bijvoorbeeld in het Antwerpse havengebied.

Materiaal
De lokale brandweer heeft bij interventies soms de assistentie van de civiele bescherming nodig. Een naburige civiele post die over het benodigde materiaal beschikt om de brandweer bij te staan, is dan noodzakelijk.

Expertise
De aanwezigheid van adviseurs met kennis van kritische stoffen is in het Antwerpse havengebied, dat veel kritische stoffen behandelt en ADR-materiaal stockeert, onmisbaar. Om de aanwezigen ter plekke in veiligheid te brengen en de volksgezondheid te kunnen beschermen, moet er met kennis van zaken gehandeld kunnen worden.

Ligging
De ligging in Brasschaat is strategisch interessant. In eerste instantie spreekt de nabijheid van de op een na grootste petrochemische cluster ter wereld voor zich. Maar evengoed zijn snelle interventies in de Kempen (1 uur), Limburg (1 uur), Vlaams-Brabant (55 minuten) en de Brusselse regio (55 minuten) mogelijk door de vlak bij gelegen autosnelwegen.

Infrastructuur
Het terrein in Brasschaat is voorzien van de noodzakelijke inrichting en ruimte om oefeningen te organiseren en toelatingsproeven in te richten. Deze infrastructuur verder blijven uitbaten is vanzelfsprekend.

 

Financiële bijdrage

Bovendien vestigde onze Kamer ook de aandacht op de hoge financiële bijdrage die de Seveso-hoogdrempelinrichtingen leveren aan het werkingsbudget van de civiele bescherming. Het spreekt voor zich dat de regio met de hoogste concentratie aan Seveso-bedrijven, die bovendien in het grootste aandeel van de financiële middelen voorziet, zich ook kan beroepen op snelle interventies en een goede dienstverlening. Daarvoor heeft ze de garantie van de nabijheid van de Brasschaatse kazerne nodig.

 

Contacteer Nadia Werkers - manager Platform Industrie - nadia.werkers@voka.be

Deloitte
facilicom
Four & Five
ING
Logo Mensura
NN
Proximus
Recrewtment
SD Worx