Skip to main content

Limburg kan versnelling hoger schakelen

  • 06/10/2017

In aanwezigheid van viceminister-president Hilde Crevits presenteerde Voka – Kamer van Koophandel Limburg de zevende editie van de Toekomstindicator. Aan de hand van de gekende Voka-formule E=TI2 werd onderzocht of Limburg over de nodige ingrediënten beschikt om economisch te kunnen excelleren in de toekomst. De Toekomstindicator stijgt zowel voor Limburg als voor Vlaanderen. Limburg maakte in 2016 wel een voorwaartse sprong, maar de stijging is eerder gering te noemen. De lichte stijging is voornamelijk aan de resultaten van de positief evoluerende arbeidsmarkt te danken.

essers crevits
Vicevoorzitter Hendrik Essers overhandigt de Toekomstindicator aan viceminister-president Hilde Crevits

Raadpleeg hier de volledige Toekomstindicator

Om de gezondheid van de Limburgse economie te analyseren hanteert Voka – Kamer van Koophandel Limburg de formule E=TI2. Om economisch te excelleren (E) moet een regio immers sterk scoren op Talent (T), Innovatie (I) en Internationalisering (I). De Toekomstindicator toont aan dat zowel de Vlaamse als de Limburgse economie de voorbije veertien jaar duidelijke sprongen voorwaarts hebben gezet.

Voor de algemene Limburgse Toekomstindicator meten we in 2016 een voorzichtig positief toekomstbeeld. Limburg maakt wel een voorwaartse sprong, en is gewapend voor de toekomst, maar met 0,79 indicatorpunten is de stijging tegenover 2015 eerder beperkt. Meer specifiek nam de Limburgse indicator sterk toe van 74,24 indicatorpunten in 2002 tot 147,40 indicatorpunten in 2016. De Vlaamse indicator steeg van 69,83 punten in 2002 tot 137,20 punten in 2016.

grafiek
Algemene Toekomstindicator

Het volledige persbericht met alle deelindicatoren, conclusies en toekomstwensen kan u hier raadplegen. 

"Inzetten op talentenbeleid"

Hilde Crevits, viceminister-president van Vlaanderen, vult aan: “De Toekomstindicator legt de vinger op een aantal belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren. De krapte op de arbeidsmarkt is zeker geen exclusief Limburgs fenomeen is. We zijn ons van deze uitdaging goed bewust en pakken die aan op verschillende domeinen en niveaus." 

"Het allerbelangrijkste blijft echter volop inzetten op een talentenbeleid. Want goed geschoolde jongeren zijn essentieel om innovaties te stimuleren en de Limburgse economie verder te laten groeien. Maar de sleutel hiervoor is samenwerking tussen overheid, bedrijfswereld en onderwijs. Het verheugt mij dan ook dat Limburg en Voka – KvK Limburg in deze dossiers steeds voortrekkers zijn en blijven.”

"Versnelling hoger schakelen"

Francis Wanten, voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Limburg, besluit: “Het algemeen beeld van de Toekomstindicator is hoopgevend. De voorzichtig positieve stijging geeft aan dat we er nog steeds goed voor staan. We hebben de afgelopen jaren harder gewerkt dan we zelfs hadden kunnen hopen. Maar we zijn er zeker niet. De weg blijft nog lang en we mogen dan ook niet indommelen en zeker niet op onze lauweren gaan rusten."

"Het is nu dat we van de opportuniteit gebruik moeten maken om nog een versnelling hoger te schakelen. Innovatie verder blijven verankeren, Limburg haar aandeel in export blijven claimen en extra aandacht besteden aan ons talent, is de enige manier om Limburg economisch blijvend en verder op de kaart te zetten. Veldeman Bedding, RIDGID en PTS Maasmechelen die we aan het woord laten in de Toekomstindicator bewijzen dat we voldoende ondernemende Limburgers hebben om onze troeven en economische toekomst te consolideren.”