Skip to main content
Management & organisatie

Strategische boordtabellen

Workshop: Hoe kan je een rapporteringssysteem opzetten om op te volgen of je 'goed' bezig bent?

Onze huidige bedrijfsomgeving neemt permanent toe in complexiteit. Het beheersen van deze complexiteit vormt voor vele organisaties dan ook een serieuze uitdaging. Hoewel er vaak kan 'gemanaged' worden vanuit het buikgevoel is het inzicht hebben in interne en externe prestaties van onze organisatie een must. Hier biedt een goed onderbouwde en praktisch haalbare boordtabel in vele gevallen soelaas. De cyclus van plannen, communiceren, uitvoeren, meten en bijsturen heeft wel degelijk praktijkwaarde.
Indien een organisatie niet de 'juiste' dingen meet verbergen managers en medewerkers zich vaak achter anekdotes. Indien we er echter in slagen om een meet- en rapporteringssysteem op te zetten vanuit de strategische keuzes van de organisatie en dit ook werkelijk als een daadkrachtig sturingsinstrument gaan hanteren, versterken we onze interne én concurrentiële positie op een tastbare manier.
Betere sturing en communicatie door de essentiële informatie, de aanzet tot het verhogen van de echte waarde van onze organisatie.
 

Programma

• Situering
• Toegenomen belang van missie en strategie
• Waarom onze strategische keuzes niet omgezet worden in echte resultaten
• Is de 'balanced scorecard' de oplossing?
• Kritische succesfactoren en types KPI's (Key Performance Indicators)
• Types boordtabellen:
           - Voor opvolging strategische keuzes
           - Voor opvolging van operationele doelen
           - Voor opvolging van geplande projecten
• Toelichting bij een aantal bedrijfscases
• Do's en Dont's
• Zelf een boordtabel bouwen: om de praktijkwaarde van de aangebrachte concepten te toetsen krijgen de deelnemers dan kans om individueel of in groepsverband enkele stappen in de uitwerking van een boordtabel te zetten. De voorstellen zullen dan besproken worden en bijgestuurd door de trainer waar nodig.

 

Resultaat

Na deze workshop kan je écht zelf aan het werk om jouw boordtabellen uit te werken, bij te sturen en verder te implementeren. Op die manier creëer je een communicatie- en resultaat gedreven organisatie.

 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfsleiders, zaakvoerders, aandeelhouders, financieel verantwoordelijken, functionele kostencenterverantwoordelijken en iedereen die betrokken is met het ontwikkelen van én sturen met daadkrachtige managementinformatie en dit zowel uit de profit- als uit de non-profitsector.

 

Docent

Peter Manet is als zaakvoerder van Manet Management in Motion, een ervaren trainer, spreker en adviseur in bedrijfseconomische onderwerpen op niveau van algemene directie en raden van bestuur. Hij is tevens mede-aandeelhouder en gedelegeerd bestuurder van Yontec nv, een Limburgse KMO actief in het leveren van industriële onderhoudstechniekers. Daarnaast neemt hij een aantal mandaten weer in Raden van Advies en Raden van Bestuur. Peter is tevens professor aan de H.U. Brussel (EMS) en gastlector aan de PHLimburg.Zijn evenwichtige mix van theorie én praktijk geeft de deelnemers een gedegen houvast om zelf stappen te zetten in de aangebrachte materie.

 

Deze opleiding voldoet aan de norm inzake permanente vorming bij het IAB:


- erkenningsnummer IAB: B0514/2016-09
- erkenningsnummer BIBF: 93261

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

KMO-portefeuille   Mensura    Proximus

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 340,00 excl. BTW

Niet-leden:
€ 450,00 excl. BTW 

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Hulp nodig?

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Markedeer
Trixxo