Skip to main content

Kick-off Bryo StandUp 27/11/2019

FotoTwee keer per jaar geeft de starterswerking van Voka – KvK Limburg de aftrap aan Bryo Standup, een traject voor ondernemingsgezinde personen die hun idee willen omzetten in een haalbare zaak of onderneming.  Op 27/11 vond de inmiddels 7de kick off plaats van ons prestarterstraject. 

Tijdens de 10 praktijkgerichte workshops schrijven, valideren en bouwen de pre-starters hun ondernemersplan van A tot Z.  Tijdens de StandUp-workshops worden het proces en de tools aangereikt die de deelnemers toelaten om autonoom verder te werken in de zoektocht naar een winstgevende onderneming. Door kennisoverdracht, ervaringsuitwisseling met hun collega’s en naverwerking leren de deelnemers hun hypotheses om te zetten in een verhaal dat maximaal onderbouwd is door middel van kwalitatieve en kwantitatieve feiten en data. Op die manier daalt het risico gelinkt aan de opstart.

In deze eerste sessie rond “Wie ben ik als ondernemer?” prototyperen de deelnemers hun idee en analyseren ze verschillende aspecten van zichzelf als persoon. De prototypes van hun ondernemingsmodel en waardepropositie en de analyse van hun persoonlijk Personal Model Canvas worden als calqueerpapier op elkaar gelegd. Op die manier staat iedereen expliciet stil bij wat hen kan onderscheiden ten aanzien van de concurrentie, met name door de fertiele grond van zichzelf als persoon mee te nemen in het ondernemersverhaal.  

Er wordt tijdens die workshop een korte zijsprong gemaakt naar een ‘Inleiding tot strategie” met focus op de waarden & normen die als ethisch compas relatief stabiel blijven in de tijd.

Het traject focust in de volgende sessies op 5 noodzakelijke tests om het risico te verlagen. Maak niets waar niemand op staat te wachten en waar niemand voor wilt betalen. 

De twee volgende workshops gaan dieper in op het customer-centric denken. De sessie Design Thinking focust op kennis van de doelgroep en ideation om oplossingen te genereren voor een bepaalde doelgroep. In de daaropvolgende sessie rond Value Proposition Design wordt nog dieper ingegaan op het testproces van Customer Discovery naar Customer Validation. De Customer Management Cycle van Steve Blank staat voor het primaire marktonderzoek dat elke startende ondernemer zelf kan (en moet) uitvoeren.

Contactpersonen

Lucas Bellens

Adviseur starters

Joeri Stoop

Senior adviseur eigenaars-ondernemers