Netwerk Internationaal ondernemen

io io

Wat

Het Netwerk Internationaal Ondernemen is hét forum waar ervaren Limburgse bedrijven die internationaal actief zijn mekaar treffen. De focus ligt op onderlinge kennisdeling en ervaringsuitwisseling. De bijeenkomsten en onderwerpen worden mee bepaald door de leden. 

Samen met de stuurgroep zijn een aantal hoofdthema's bepaald. Tijdens de eerste sessie bepalen we de specifieke focus. We werken dit werkingsjaar (2018-2019) rond:

  • Sales in het buitenland
  • De impact van internationaal ondernemen op logistiek
  • Welke rol technologie kan spelen
  • Hoe geopolitieke krachten je activiteiten kunnen beïnvloeden

Wie

Het lidmaatschap van dit netwerk is persoonlijk en exclusief voor bedrijven die internationaal ervaren zijn én lid zijn van Voka - Kamer van Koophandel Limburg. Leden zijn in de dagelijkse praktijk binnen hun bedrijf strategisch bezig met export.

Dienstverlenende ondernemingen komen niet in aanmerking voor dit netwerk.

Stuurgroep

Voorzitter van het netwerk is Luc Heylands (Europower Generators). Verder wordt dit netwerk aangestuurd door Peter Deferm (Sibelco Benelux), Peter Machiels (Yoko Cheese) en Mark Decat (Essec Telecom Systems).

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt €290,00 (excl. btw) per werkingsjaar. Dit werkingsjaar loopt van september tot en met juni. In deze periode worden 5 bijeenkomsten voorzien.

Contact

Secretaris van het netwerk Internationaal ondernemen is Eva Guldentops:
E-mail: eva.guldentops@voka.be
Tel.: 011 56 02 32

2

 

Regio