Investeringsanalyse

20/06/2017

Infosessie: Hoe herkent u het rendement van uw businesscase en hoe evalueert u de financiële haalbaarheid van uw project?

Van ‘op goed gevoel’ naar een ‘onderbouwde én praktische benadering’ voor het beslissen over uw investeringsprojecten.

De laatste jaren zijn naast ‘ondernemerschap’ steeds beter onderbouwde bedrijfseconomische technieken nodig om het beleidsbeslissingsproces op een betrouwbare manier te ondersteunen. Door de wereldwijde concurrentie, de toegenomen ondernemingscomplexiteit, de grotere diversiteit in producten, services, projecten, … zijn ondernemingen zich vaak anders gaan organiseren. Dit heeft in vele gevallen zijn impact gehad op de  kosten- en opbrengstenstructuur. Steeds meer worden arbeidsintensieve omgevingen omgeschakeld naar kapitaalsintensieve omgevingen. Hierbij gaat het vaak over steeds grotere bedragen waarover beslissingen genomen dienen te worden. De beslissingen over belangrijke investeringen hebben dan ook een zeer belangrijk impact op de lange termijn winstgevendheid van een bedrijf, maar ook vaak op de korte termijn liquiditeitspositie.

Vandaar dat zowel in middelgrote als in grote ondernemingen ‘investeringsanalyse’ in een stroomversnelling is terecht gekomen. Is deze investering haalbaar? Op welke basis moet ik investeringen evalueren? Hoe moet ik Payback, Net Present Value, Internal Rate of Return, … nu daadwerkelijk interpreteren? Wat is de impact op mijn bedrijfskapitaal? Kan ik de aflossingen wel aan? Hoe bouw ik een investerings-analysemodel op in de praktijk? Op deze en andere vragen over de financiële haalbaarheid van investeringen in kapitaalsgoederen, wil Peter Manet tijdens een geanimeerde sessie een antwoord geven.

Tijdens het eerste dagdeel zal op een pragmatische manier een overzicht gegeven worden van de belangrijkste aandachtspunten en rentabiliteitsevaluatietechnieken. In het tweede deel kunnen de deelnemers de aangebrachte begrippen daadwerkelijk toepassen op een praktijkgeval.

 

Doelgroep en voorkennis

Iedereen die betrokken is met het nemen van investeringsbeslissingen of het voorbereiden van investeringsdossiers voor aandeelhouders, financiers, banken…

Zowel medewerkers en managers van financiële als van andere functionele domeinen zijn welkom. Door de praktijkbenadering van deze opleiding is ze zeker een aanrader voor bedrijfsleiders en bedrijfseigenaars.

Er is geen enkele specifieke voorkennis vereist.

 

Programma

 • Investeringsanalyse: situering
 • Classificatie van investeringen
 • Beslissingscriteria: verder kijken dan het financiële
 • Discounted Cash Flow Methodiek
 • Rentabiliteitsindicatoren in detail toegelicht
 • Inflatie, belastingen, kapitaalkost en hun invloed op het evaluatieproces
 • Het evalueren van ‘intangibles’ of moeilijk kwantificeerbare elementen
 • Hoe zelf een investeringsevaluatiemodel opbouwen
 • Enkele praktijkvoorbeelden toegelicht
 • Uitgebreide ‘hands-on’ oefening
 • Afronding

 

De interactieve aanpak van de docent laat ruimte voor discussie en het behandelen van ervaringen van de deelnemers

 

Docent

Peter Manet begon zijn carrière in deze materie en heeft sindsdien tientallen kostprijstrajecten in de praktijk uitgewerkt en geïmplementeerd. Peter is een zeer ervaren trainer en consultant bij Manet Management in Motion. Hij werkte als cost accountant bij Philips en De Ster en is jaren projectleider geweest in costing projecten als senior manager bij Ernst&Young en Partner bij Deloitte. Peter is tevens (mede-) bedrijfseigenaar van een aantal KMO’s en zetelt als onafhankelijk bestuurder is verschillende Raden van Bestuur. Hij is gastprofessor aan de H.U. Brussel en veelgevraagd spreker of conferenties en trainingsdagen. 

 

 

Erkenningsnummer BIBF: 72843

Erkenningsnummer IAB: B0514/2016-09 

partners KA

Tags