Skip to main content
  • Home
  • Limburg
  • Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
Management & organisatie

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

LAB: Welke impact heeft deze wetswijziging op jouw organisatie? Welke opportuniteiten biedt het?

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (kortweg: het “WVV”) beoogt het vennootschaps-en verenigingsrecht moderner, eenvoudiger en coherenter te maken. Daarbij worden een zeer groot aantal wijzigingen doorgevoerd die een impact hebben op het bestaan en de werking van zowel bestaande als nieuwe (op te richten) vennootschappen. 

Gelet op de (grote) omvang en aard van de in het WVV opgenomen wijzigingen, zullen niet alleen de werkings- en spelregels van uw vennootschap wijzigen. Het is ook noodzakelijk om reeds bestaande statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, investeringsovereenkomsten, optieregelingen, corporate governance charters, familiecharters, etc. opnieuw tegen het licht te houden. 

Het WVV voorziet een groot aantal wijzigingen, die haast op elke vennootschap een impact zullen hebben. Bij wijze van voorbeeld, lichten we hierna enkele wijzigingen toe:

-    Beperking van het aantal vennootschapsvormen: verdwijnen van een aantal frequent gebruikte vennootschapsvormen 
-    Wijziging en versoepeling van het regelenarsenaal in de NV en de BV
-    Éenhoofdigheid: niet langer 2 aandeelhouders vereist en de BV en de NV
-    Vrije overdracht van aandelen wordt mogelijk in de BV
-    In de BV kan de winst soepeler verdeeld worden 
-    Vrije verhuis van vennootschappen binnen de EU nu wettelijk geregeld
-    Plafond voor bestuurdersaansprakelijkheid
-    Aandelen kunnen in de BV en de NV nu één stem, geen enkel stemrecht of zelfs een veelvuldig aantal stemmen hebben
-    Inbreng van arbeid wordt mogelijk in de BV
-    Winstuitkeringen in de BV nu ook afhankelijk van liquiditeit
-    Directieraad en raad van toezicht kan als alternatief voor de raad van bestuur in de NV
-    Bestuurders kunnen nu worden beschermd tegen een eventueel ontslag
-    Enkel echte coöperatieven mogen nog als een CVBA fungeren


Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot alle personen die met de werking van vennootschappen worden geconfronteerd, zonder dat zij evenwel veel juridische (vennootschapsrechtelijke) achtergrond hebben. Bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders, administratieve medewerkers, paralegals, bedrijfsleiders en investeerders. 
Er is geen bijzondere voorkennis vereist. 


Programma

Gedurende de eerste 2 sessies staan we in detail stil bij de voornaamste nieuwigheden van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarbij worden niet alleen de hiervoor geschetste wijzigingen toegelicht, maar wordt een meer algemeen toelichting gegeven op volgende vlakken:

•    Schets van het algemeen kader van de nieuwe wetgeving en het overgangsrecht
•    Overzicht van de vennootschapsvormen die verdwijnen en toelichting van de omvormingsprocedure voor de verdwijnende vennootschappen
•    Invloed van de wijzigingen op de samenstelling en werking van bestuursorganen en de algemene vergadering
•    Analyse van de mogelijkheid tot ontslagbescherming voor bestuurders en de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid
•    Toelichting van de gewijzigde regels inzake winstuitkeringen, zoals bv. de balans- en liquiditeitstest
•    …

Tijdens de derde sessie kunnen er actief vragen worden gesteld met betrekking tot het thema. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt op pragmatische wijze enkele vaak voorkomende casussen uitgewerkt volgens het nieuwe Wetboek, zoals bijvoorbeeld:
•    Veel voorkomende clausules in statuten en aandeelhoudersovereenkomsten die moeten worden gewijzigd (zoals bv. voorkoop- en volgrechten, volgplichten, vrijwillige of gedwongen aandelenoverdrachten)
•    Dividenduitkeringen
•    …


Docent

Nicole Segers, Natalie Ulburghs en Jeroen Raskin, Monard Law
 

Passen deze data niet voor jou? Of volg je dit LAB liever in Noord-Limburg? Dat kan!

> Meer info

 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:

DV.O105507

Bespaar een aanzienlijk deel op de prijs van de opleidingskost. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

KMO-portefeuilleMensuraProximus

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Voka-leden:
€ 590,00 excl. BTW

Niet-leden:
€ 760,00 excl. BTW 

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Hulp nodig?

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Markedeer
Trixxo