Topondernemers ontmoeten toppolitici: Exclusief diner met de Limburgse deputatie

05/02/2019
deputatie

 

 

Het provinciale niveau is noodzakelijk voor onze Limburgse ondernemingen én hun medewerkers. We hebben geen grootstad die de trekkers- en ontwikkelingsrol op zich neemt. Daarom moet onze provincie de regie in handen nemen.

Vanuit Voka – Kamer van Koophandel Limburg stellen we hiervoor drie strategische krijtlijnen voorop. De provincie moet fungeren als katalysator, bovenlokaal samenwerkingsorgaan én back-office voor onze steden en gemeenten.

De gouverneur zal deze uitdaging de komende legislatuur samen met een afgeslankte deputatie van vier députés aangaan.

U heeft de mogelijkheid om persoonlijk met de gedeputeerden te netwerken; Zo zal u via een ‘tour de table’ tussen de gerechten door, telkens met een andere gedeputeerde aan tafel zitten om zo te weten te komen hoe zij dit alles willen invullen, hoe zij onze provincie willen besturen.

e"

Wegens het interactieve karakter van het diner zijn het aantal plaatsen beperkt. Gelieve tijdig in te schrijven! 

Programma

19.00u     Onthaal met aperitief

19.15u     Welkomstwoord door Francis Wanten, Voorzitter Voka - KvK Limburg

19.20u     Eerste gedeputeerde Inge Moors licht in grote lijnen het beleidsplan van de Provincie Limburg toe

19.30u     Voorgerecht

20.00u     Voorstelling van de nieuwe deputatie

20.30u     Hoofdgerecht

21.00u     Vragenronde

21.15u     Dessert

21.30u     Conclusie en dankwoord door Herman Reynders, Gouverneur Provincie Limburg.

partners

Tags