Skip to main content
  • LEZ: strenger, registratieplicht, tijdelijke toelating, dagpas, onderzoek uitbreiding haven
Voka Community -

Alfaport Voka

Op 1 januari 2020 worden de regels voor de lage-emissiezone (LEZ) in het centrum van Antwerpen en Linkeroever strenger.

De euronorm van uw voertuig is bepalend of u in deze zone mag rijden.  
Vanaf 2020 moeten voertuigen met een benzinemotor minstens euronorm 2/II hebben; deze met een dieselmotor minstens euronorm 5/V. De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs. Checken of uw voertuig nog in de LEZ mag rijden, kan ook via deze website

Belgische en Nederlandse voertuigen die aan bovenstaande normen voldoen, mogen de LEZ automatisch binnen. Alle andere buitenlandse voertuigen die voldoen aan de LEZ-regels, mogen dit pas wanneer  ze zich eerst gratis registreren. Verwittig dus steeds buitenlandse leveranciers, klanten of vertegenwoordigers. Registreren kan via deze online tool


Dieselvoertuigen met euronorm 4/IV kunnen een tijdelijke toelating kopen. Ook sommige specifieke bedrijfsvoertuigen met euronorm 3/III of 4/IV mogen nog tijdelijk en onder voorwaarden in de LEZ rijden (tegen betaling). De tarieven zijn afhankelijk van het voertuig en de duur van de toelating. De tarieven en de voorwaarden vindt u online. U kan deze toelating aanvragen vanaf september.


Voertuigen die niet aan de LEZ-regels voldoen en niet in aanmerking komen voor een tijdelijke toelating, mogen vanaf 1 januari 2020 binnen de LEZ rijden met een LEZ-dagpas. Per nummerplaat kan u maximaal 8 keer een LEZ-dagpas kopen. De dagpas kost 35 euro en is online en aan elke parkeerautomaat in Antwerpen verkrijgbaar.


Wie de LEZ binnenrijdt en niet in orde is met bovenstaande regels, krijgt een boete.
Lees alles over de strengere regels voor de lage-emissiezone op de website.


Momenteel loopt er een onderzoek of een eventuele invoering van een lage- emissiezone in het havengebied opportuun is. Alfaport Voka volgt deze studie van nabij op. 


Meer info: sofie.coppens@voka.be of eliene.vanaken@voka.be 
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans