Skip to main content
  • Kenniscentrum douane, accijnzen en btw  

Omdat douanewetgeving en btw-procedures niet los van elkaar gezien kunnen worden, richtte men onlangs een transversaal kenniscentrum douane, accijnzen en btw op. Dit kenniscentrum, dat ressorteert onder de FOD Financiën, streeft naar een betere afstemming tussen de toepassingsbepalingen van de betrokken wetgeving. Alfaport Voka heeft in het Nationaal Forum steeds aangedrongen op een gecoördineerde aanpak en juicht dit initiatief dan ook toe.

 

Meer info: jan.vanwesemael@voka.be