Ik wens lid te worden van Voka - Kamer van Koophandel Kempen. Mijn lidmaatschapstarief: *
* Uw jaarlijks lidgeld wordt bepaald aan de hand van de toegevoegde waarde van uw bedrijf (laatst neergelegde verkorte jaarrekening: 9900) en is 100% fiscaal aftrekbaar.
Gegevens van uw bedrijf
Uw gegevens
Tussen de onderneming en Voka - Kamer van Koophandel Kempen, wordt overeengekomen dat de onderneming lid wordt van Voka - Kamer van Koophandel Kempen, en hiervoor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt, na ontvangst van factuur. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening. Er worden geen lidmaatschappen gesloten op patrimonium-, holding- of managementvennootschappen, tenzij dit de kernactiviteit van het lid is. Het lidmaatschap geldt voor tenminste 1 jaar en wordt automatisch verlengd tenzij het lid uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van het nieuwe werkingsjaar (januari) het lidmaatschap schriftelijk opzegt. Lidmaatschap verloopt in kalenderjaren (januari-december). Eventuele opzeggingen dienen ons schriftelijk en tijdig te bereiken!