Ik wens lid te worden van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Mijn lidmaatschapstarief: *
* Uw jaarlijks lidgeld wordt bepaald aan de hand van de toegevoegde waarde van uw bedrijf (laatst neergelegde verkorte jaarrekening: 9900) en is 100% fiscaal aftrekbaar.
Gegevens van uw bedrijf
Uw gegevens
Tussen de onderneming en Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, wordt overeengekomen dat de onderneming lid wordt van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, en hiervoor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt, na ontvangst van factuur. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening. Er worden geen lidmaatschappen gesloten op patrimonium-, holding- of managementvennootschappen, tenzij dit de kernactiviteit van het lid is. Het lidmaatschap geldt voor tenminste 1 jaar en wordt automatisch verlengd tenzij het lid uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van het nieuwe werkingsjaar (januari) het lidmaatschap schriftelijk opzegt. Lidmaatschap verloopt in kalenderjaren (januari-december). Eventuele opzeggingen dienen ons schriftelijk en tijdig te bereiken!
Meer info via https://www.voka.be/privacy