GDPR: wat u als bedrijf moet weten om zonder zorgen af te tellen naar mei 2018

18/01/2018

Dit traject is volzet.  Interesse in een nieuw traject?  Mail naar wim.nobels@voka.be

 

Elk bedrijf bezit persoonsgebonden data, weet u al hoe u er mee moet omgaan?

Voor elk bedrijf ligt het privacyvraagstuk anders

In 3 sessies krijgt u concrete aanzetten en inzicht wat deze GDPR voor uw bedrijf betekent. Vanuit hun juridische insteek zorgen zij ervoor dat alles afgedekt is in de organisatie. Zo worden er basisteksten voorzien, e.d . Zo kan u in volle vertrouwen naar 25 mei 2018 af te tellen

Link naar het operationele, 3 gastsprekers voor de meest geïmpacteerde afdelingen: HR, IT en Marketing

Maar tussen juridisch afdekken en concreet alles operationeel werkbaar maken zit nog een verschil. De 3 meest geïmpacteerde afdelingen in uw organisatie zijn HR, Marketing en IT. Vanuit het Voka-netwerk brengen Sd Worx, Intracto en Van Roey Automation concrete tips & tricks. 3 gastsprekers geven je concrete tips en linken naar IT, Marketing en HR.

Het volledige programma

Na een algemene inleiding over de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG / General Data Protection Regulation GDPR, wordt op basis van praktijkstudies toegelicht wat de impact is van deze nieuwe regelgeving in de dagdagelijks praktijk van een onderneming en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Wat zijn “persoonsgegevens”?     Welke principes beheersen de “verwerking” van persoonsgegevens?       Wie is “verwerkingsverantwoordelijke”?       Heb ik een “functionaris voor gegevensbescherming” nodig?        Wat ingeval van problemen?     Welke rechten hebben de natuurlijke personen wiens gegevens verwerkt worden?

Tijdens de sessies worden standaardteksten voorgesteld en wordt via interactie de mogelijkheid geboden specifieke problemen te bespreken.

Inhoud van de sessies

Sessie 1.

 • De omkadering, de algemene principes van GDPR en de lange weg naar AVG naleving – GDPR
 • compliance
 • Bewustmaking van uw organisatie

Sessie 2.

 • Mag ik zomaar persoonsgegevens verwerken of kan dat enkel in bepaalde gevallen?
 • Dataregister - Het register van verwerkingsactiviteiten
 • Communicatie: De privacyverklaring
 • Welke rechten hebben de personen wiens gegevens verwerkt worden?
 • Hoe moet ik zorgen voor een aangepaste beveiliging en wat bij problemen?

Sessie 3.

 • De functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
 • Internationale activiteiten
 • Bestaande contracten - bestanden

  GDPR-compliance? Who cares?

Uw gastsprekers

 • De (mis?-)match tussen GDPR en marketing: door Herman Maes, Marketing Technologist – Intracto
 • De match tussen GDPR en IT: technische introductie door Els Bleys, Security Engineer, en Roel Van Looy, Technical Business Manager- Van Roey Automation
 • GPDR en jouw personeelsadministratie: specifieke personeelsgerelateerde zaken, door SD Worx
 • Lut Peel, Program Manager GDPR bij ING België kan toelichten hoe een “Privacy Office” georganiseerd wordt in een bedrijf als ING

Doelgroep

 • In dit lab zijn alle bedrijven welkom, meer bepaald iedereen die in het bedrijf de rol heeft toebedeeld gekregen om dit in orde te krijgen.

Uw experten

Eva Raepsaet en Filip Duwaerts zijn beiden vennoot bij Ardent Advocaten.

Filip (advocaat sedert 1993) heeft het kantoor in 1997 mee opgericht, Eva (advocaat sedert 2006) is tot Ardent Advocaten toegetreden in 2017.

Ardent Advocaten geeft juridische ondersteuning aan klanten in de ondernemings- en de financiële wereld in het algemeen (KMO’s, banken en verzekeringsmaatschappijen) en aan klanten in enkele nichemarkten (onroerend goed en reisrecht). Daarnaast is Ardent Advocaten lid van Cicero, League of International Lawyers, een internationaal netwerk van advocaten, en kan daardoor kwalitatieve juridische bijstand voorzien in 50 landen wereldwijd.