Skip to main content
  • Innovatie in de haven

Alfaport Voka ziet een belangrijke opportuniteit om via betere informatie-uitwisseling tussen verschillende spelers de efficiëntie van operaties in de haven te verbeteren. Tal van toepassingen zijn mogelijk, bv. het real-time traceren van goederen, verhoogde veiligheid op de terminal, betere voorspelling van aankomsttijden van schepen, … Alfaport Voka wil deze innovaties stimuleren door verschillende partijen samen te brengen. 

Hackathon

Een hackathon is een bijeenkomst waarbij mensen uit de IT-sector, softwareontwikkelaars, grafische ontwerpers, project managers, maar eveneens studenten, gedurende enkele dagen intensief samen oplossingen zoeken voor concrete problemen. In 2016 organiseerde Alfaport Voka mee een eerste Hackathon, met als thema “Logistics of the future”. Met de chainPORT hackathon, die simultaan in de havens van Antwerpen en Los Angeles georganiseerd werd, werd hieraan een vervolg gebreid in 2018. Deelnemers bogen zich over uitdagingen inzake mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid, proces- en documentflow, gaming en datadeling tussen wereldhavens. Alfaport Voka ondersteunde dit initiatief door deelnemers te coachen en als jurylid deelnemers te evalueren in de preselectie. 

NxtPort

In 2016 werd NxtPort gelanceerd, een data sharing platform dat de uitwisseling van informatie tussen verschillende spelers in de logistieke ketting – opslagloodsen, douane, het Havenbedrijf – moet vereenvoudigen. Dit initiatief van de Antwerpse private havensector (beroepsverenigingen KVBG, ASV, VEA, A.B.A.S en KBRV samen met Alfaport Voka) is een wereldwijde primeur en zal de concurrentiepositie van de Antwerpse haven versterken. In 2018 stapten ook het Havenbedrijf Antwerpen en FPIM, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, in het dataplatform NxtPort. Momenteel zijn reeds diverse cargospecifieke oplossingen voor breakbulk, containers en liquids opgeleverd of in uitwerking.


Meer informatie: https://www.nxtport.com/