Lasten en Kosten

19/09/2017

Toepassing nieuwe loonnorm

  • De nieuwe loonnormwet is strenger door de ingebouwde veiligheidsmarge, een automatisch correctiemechanisme en conservatieve inschattingen.
  • Maar dan nog lopen we het risico op ontsporingen door de werking van de automatische index. Tot februari 2017 stelden we een versnelling van de inflatie vast waar geen rekening mee werd gehouden bij de inschattingen.
  • Voka volgt dit op de voet op en dringt aan op een snelle overheidstussenkomst wanneer de automatische indexering onze concurrentiepositie weer ondergraaft.

Hervorming vennootschapsbelasting

  • Ons verdienmodel is slechts duurzaam als we competitief blijven, ook op het vlak van vennootschapsbelasting.
  • De voorbije jaren verlaagden heel wat landen het nominaal tarief (Nederland: 25%, Oostenrijk 25%, Finland 20%, Zweden 22%,…), terwijl het in België op 33,99% blijft hangen.
  • Tussen 2010 en 2016 verhoogde de federale regering de vennootschapsbelasting reeds met 2,7 miljard euro, onder meer door een inperking van de notionele interestaftrek, de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen op lange termijn en de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni.
  • Het nominaal tarief moet nog tegen het eind van deze legislatuur dalen tot het Europese gemiddelde van 22 %.
Karl Collaerts - Senior Adviseur Fiscaliteit & Begroting - karl.collaerts@voka.be - 0478 29 69 76

 


 

Publicaties

11 uitdagingen voor 2017

 

Bereikbaar Vlaanderen