Skip to main content
  • Imalink

Imalink

Imalink

Het verhaal van Imalink nv, een onafhankelijk Belgisch ICT-dienstverlenend bedrijf, begon in 2000. Omdat ICT vaak niet tot de corebusiness van jouw organisatie behoort, benut je ook niet steeds alle mogelijkheden.
High-level consultancy aanbieden en de internationale Top 500-bedrijven innovatieve en efficiënte oplossingen voorstellen is ons doel.

Projecten op lange of korte termijn of ad hoc? Rechtstreeks contact en persoonlijke betrokkenheid zijn de pijlers voor de krachtige partnerships met klanten, bedienden én consultants.
CEO en oprichter Isabelle De Meyer besliste in het jaar 2000 om haar ervaring in rekrutering van ICT-consultants om te zetten in een eigen, unieke niche binnen de sector. In de loop der jaren groeiden we in alle markten en breidden we onze expertise uit. Ondertussen staan we dagelijks met een heel team en consultants klaar om ICT-services met een grote betrokkenheid, kennis en ervaring in goede banen te leiden.

// CONTACT
Beervelde Dorp 46
9080 Beervelde
09 356 85 61
www.imalink.be
info@imalink.be

Imalink