Skip to main content
  • Home
  • Hoe kan men uit een barcode de naam van de leverancier ontcijferen?

Hoe kan men uit een barcode de naam van de leverancier ontcijferen?

Op de website van GS1, de firma die voor België en Nederland de streepjescodes toekent, vindt u een databank. Daar kan u de cijfers van de streepjescode invullen, waarna u info krijgt over het bedrijf dat deze streepjescode gebruikt.

Ter info ook algemene informatie over de streepjescode:
In België en Nederland gebruikt men voor bijna elk artikel een code gevormd door 13 cijfers, die men de EAN-13-code noemt. EAN staat hier voor Europese ArtikelNummering. Deze code van 13 cijfers heeft een vaste structuur:
nemen we als (fictief) voorbeeld: 54 98765 01234 7.

  • 54 duidt het land aan waar het nummer is uitgegeven
  • 98765 staat voor het bedrijf dat het nummer aangevraagd heeft
  • 01234 heeft betrekking op het artikel
  • het laatste, hier 7 dus, is een controlegetal

 

Meer info: www.gs1belu.org

 

Hebt u ook een vraag voor onze helpdesk? Stuur een mailtje naar viavoka@voka.be​​​​​​​.
Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat