Skip to main content
  • Is het uitvoeren van relighting in mijn gebouw interessant?

Is het uitvoeren van relighting in mijn gebouw interessant?

Of relighting interessant is, hangt van verschillende factoren af: de huidige verlichting, de taken die in het gebouw worden uitgevoerd en het aantal branduren om de drie belangrijkste parameters te noemen. Bovendien is relighting lang niet de enige maatregel om energie te besparen op de verlichting.

De kwaliteit van de verlichting is bepalend voor het energieverbruik van de installatie en de besparing die kan gerealiseerd worden. De kwaliteit van lampen wordt uitgedrukt in lumen per Watt. Zo geeft een gloeilamp slechts 10 lumen/watt terwijl een energiezuinige TL lamp 85 à 100 lumen/watt opbrengt. Ook de armaturen, de positionering van de lichtpunten en de kleur van de wanden hebben een belangrijke invloed.

Voor bepaalde taken is veel licht nodig. In een industriële omgeving dient het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) gevolgd te worden. Het ARAB bepaalt minimale waarden voor de lichthoeveelheid, gemeten op het werkoppervlak. Doorgaans wordt er een marge genomen en wordt de lichthoeveelheid geregeld op ongeveer 1,3 à 1,5 keer de minimumeis.

Indien men een relighting overweegt, vertrekt men best van de behoefte op de werkposten en dient men te bepalen waar welke armaturen best geplaatst worden. Het is bijna altijd energiezuiniger om de armaturen niet één op één te vervangen. Een voorafgaande lichtstudie is zeker een aanrader.

De economische rentabiliteit van een relightingproject wordt vooral bepaald door het aantal branduren van de verlichting. Zo is het in een kantooromgeving met ongeveer 2.000 branduren per jaar veel moeilijker om een relighting te rechtvaardigen dan in een productiehal of magazijn waar gedurende 24 uur per dag wordt gewerkt.

Alternatieven

Een volledige relighting is niet altijd noodzakelijk. Een aantal andere eenvoudige ingrepen kan al voor energiebesparing zorgen. Bewegingssensoren bijvoorbeeld laten verlichting automatisch aangaan wanneer iemand het gebouw of het lokaal betreedt. Ze zijn ideaal voor ruimten die niet constant worden gebruikt zoals gangen, toiletten, magazijnen ...

Ook timers zijn interessant. Het verlichten van een etalage of een logo kan gewenst zijn als herkenning of om publicitaire redenen, maar is enkel nuttig indien het gezien wordt. Zo kan de verlichting bijvoorbeeld uitgeschakeld worden tussen 21u en 6u omdat de verkeersintensiteit in die periode heel laag is.

 

Hebt u ook een vraag voor onze helpdesk? Stuur een mailtje naar viavoka@voka.be​​​​​​​.