Skip to main content
  • Hervorming btw-stelsel

Voorstel Europese Commissie

Op 4 oktober heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om het btw-stelsel te hervormen. Hiermee wil zij de btw-fraude beter kunnen bestrijden en tegelijkertijd het btw-stelsel  vereenvoudigen voor ondernemingen met intracommunautaire handelsactiviteiten. Dit voorstel omvat eveneens een aantal ‘quick wins’ om de werking van het huidige btw-regime te vergemakkelijken in afwachting van het definitieve btw-stelsel.

In concreto gaat het om vier ‘quick wins’:

  • vereenvoudiging van btw-regels bij ‘call-off’ stocks
  • vereenvoudiging kettingverkopen binnen de EU
  • vereenvoudiging bewijs IC-levering
  • consultatie/check btw-nummers in het VIES-systeem

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande vereenvoudigingen zullen de betrokken operatoren moeten erkend zijn als ‘certified taxable person’.

Wat de definitieve hervorming van het btw-stelsel betreft, heeft de Commissie voorgesteld om het btw-tarief van de lidstaat van de afnemer toe te passen voor alle intra-EU-leveringen. Hierbij is de verkoper verantwoordelijk voor de facturatie en het doorstorten van de btw-ontvangsten. Verder wordt het begrip CTP (certified taxable person) geïntroduceerd, wat veel gelijkenissen vertoont met het AEO-concept.

De Commissie zal haar voorstellen voorleggen aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Verwacht wordt dat het nieuwe btw-stelsel in 2022 in werking zal treden. 

Meer info over het Commissievoorstel vindt u op de website