Skip to main content
Map
  • Voka Wijzer

Het ziekteverzuim ligt uitzonderlijk hoog en blijft toenemen. Preventie alsook reintegratie zijn daarom van groot belang. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat zijn onderbouwde methoden? Hoe maak je verzuim bespreekbaar? En hoe ga je als onderneming om met de recent aangepaste maatregelen rond een formeel re-integratietraject? 

Hiertoe ontwikkelde Voka Health Community samen met verschillende partners de Voka Wijzer – Preventie en re-integratie van (langdurig) zieken. Dit is een praktische handleiding met uitgewerkte stappen, tips & tricks, doorverwijzingen en literatuurlijst.  

Een handig naslagwerk voor het hele spectrum van gezond aan het werk!

Met dank aan onze partners:


De Voka Wijzer werd mede mogelijk gemaakt dankzij ESF-middelen van Career Flow.