Skip to main content
  • Haven/Lillo: update werken Scheldelaan

Haven/Lillo: update werken Scheldelaan

De werken die Elia en het Agentschap Wegen en Verkeer plannen aan de Scheldelaan zullen eind maart 2017 start van start. Er zijn ook meer details over de fasering en de bijbehorende timing, alsook over de inrichting van de busbaan voor collectief vervoer. De werken eindigen in april 2018.

Eind maart 2017 start netbeheerder Elia met de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet. Omdat het wegdek hiervoor moet opgebroken worden maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van deze aanleiding gebruik om het volledige wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet te vernieuwen. De werken van AWV starten zoveel mogelijk in aansluiting op de werken van Elia, vermoedelijk mei 2017. De planning voorziet dat de werken in april 2018 afgerond zijn.

Tijdens een bijeenkomst voor ondernemingen op 8 februari 2017 gaven AWV en Elia een detailoverzicht van de bereikbaarheid per fase. In de eerste fase wordt er tot juni 2017 gewerkt in een zone van ongeveer 1,2 km vanaf de hoogspanningspost van Zandvliet en vanaf ongeveer 1 km ten zuiden van sluizen tot de toegangsweg tot Vesta terminal. Tussen beide zones vinden al voorbereidende werken plaats (boringen, plaatsen van buizen ter hoogte van opritten, sonderen van nutsleidingen) voor de volgende fases. Op die manier wordt tijd gewonnen terwijl dit op de bereikbaarheid voor de bedrijven tussen beide werkzones geen invloed heeft.

Om overbelasting van het complex van Lillo te vermijden zal in de werfzone verkeer tussen Zandvliet en Noordzee Terminal steeds in beide richtingen mogelijk blijven.  Gezien de werken progressief uitgevoerd worden van het noorden naar het zuiden en niet de gehele werfzone ineens beslaan is zal er in bepaalde periodes ook in andere zones op de Scheldelaan tweerichtingsverkeer mogelijk zijn. Deze periodes en zones zijn afhankelijk van de voortgang van de werken. 

Inzicht in de fasering en de verkeerssituatie per fase vindt u in de presentatie.

Bedrijven anders bereikbaar

Bedrijven boven het sluizencomplex zijn bereikbaar via het rechts-in-rechts-uit principe. Linksaf slaan wordt verboden om conflicten met verkeer uit de tegengestelde richting te vermijden. Er wordt daarom een keerpunt voorzien boven de sluizen zodat het verkeer daar kan keren en steeds door rechtsaf te slaan het bedrijventerrein kan oprijden.  Bedrijven onder de sluizen en boven of ter hoogte van de werkzone zijn bereikbaar via het links-in-links-uit principe. Zij kunnen immers enkel het bedrijf langs het noorden aanrijden en linksaf inslaan. Om het bedrijf te verlaten kan er enkel naar het zuiden gereden worden en moet er dus linksaf de Scheldelaan opgereden worden.

Busbaan in tegengestelde richting

Voor collectief vervoer wordt er tijdelijk een aparte busbaan in de middenberm voorzien. Collectief vervoer richting Zandvliet gebruikt de busbaan, richting Lillo gebruikt de gewone rijweg.

De lichtenregelingen in de werfzone zullen zo efficiënt mogelijk aangepast worden om zowel de veiligheid als een optimale doorstroming te garanderen.

Meer info vindt u hier.