Skip to main content
  • Haven/Lillo: gewijzigde verkeersituatie Scheldelaan tot april 2018

Haven/Lillo: gewijzigde verkeersituatie Scheldelaan tot april 2018

Eind augustus hebben Elia en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de werfzone van werken aan de Scheldelaan in de Antwerpse haven uitgebreid tot aan het complex Lillo (nr.12). Verkeer richting Zandvliet moet de omleiding via de A12 volgen. Deze verkeerssituatie blijft behouden tot het einde van de werken (april 2018).

Bedrijven gelegen ten noorden van het sluizencomplex (Zandvlietsluis-Berendrechtsluis) zijn bereikbaar via het rechts-in-rechts-uit principe. Linksaf slaan is verboden om conflicten met verkeer uit de tegengestelde richting te vermijden. Er is een keerpunt voorzien ten noorden van de sluizen zodat het verkeer daar kan keren en steeds door rechtsaf te slaan het bedrijventerrein kan oprijden. Bedrijven ten zuiden van de sluizen zijn bereikbaar via het links-in-links-uit principe. Zij kunnen enkel het bedrijf langs het noorden aanrijden en linksaf inslaan. Om het bedrijf te verlaten kan er enkel naar het zuiden gereden worden en moet er dus linksaf de Scheldelaan opgereden worden.

De werken op Scheldelaan verlopen volgens schema

Meer info vindt u hier.