Skip to main content
Map

Investeren in de toekomst

Vlaanderen is  een sterke innovatieregio. Maar we moeten in Vlaanderen grootser durven denken. We moeten de ambitie durven hebben om één van de meest aantrekkelijke en performante innovatieregio’s ter wereld te zijn. 

Vlaanderen moet daartoe nog meer inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die voortspruiten uit de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waar we wereldwijd  mee geconfronteerd worden. 

Investeren in de toekomst betekent zo vooral investeren in een duurzame, digitale en gezonde samenleving. 

Ontdek de cijfers in de groeimonitor

Engagementen van de Vlaamse ondernemers

  • Wij mikken erop om onze investeringen in Onderzoek  en Ontwikkeling (O&O) structureel op te krikken en bij te dragen tot de ambitie om in Vlaanderen een totale O&O-intensiteit van 5% van het bbp te bereiken tegen 2030.
     
  • Wij zullen Vlaamse innovatie méér valoriseren door versterkt in te zetten op samenwerkingen tussen bedrijven en sectoren onderling enerzijds en tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen anderzijds.
     
  • Wij gaan inzetten op brede digitale transformatie van onze bedrijven met het oog op méér toegevoegde waarde en hogere productiviteit.
     
  • Wij zullen volop investeren in partnerships met scholen om het talent van de toekomst samen verder te ontwikkelen.