Skip to main content
Map
  • LI - Interesse Impact
Uw gegevens
Gegevens van uw bedrijf
Is uw bedrijf al lid van Voka?
Bedrijfsfiche
Bent u internationaal actief (import – export)?
Mate van autonomie. Bent u verbonden met andere ondernemingen?
Engagementen
Geeft u toestemming tot publicatie van de bedrijfsgegevens (Foto + contactgegevens op de website, contactgegevens in brochures, maandblad Ondernemers, ...)
Meer info via https://www.voka.be/privacy