Skip to main content
 • Home
 • Fast Forward Flanders

Fast Forward Flanders

Fast Forward Flanders logo

Op naar de top. Zo luidt de terechte ambitie van de Vlaamse regering, die de achterstand met de Scandinavische landen en Nederland wil inlopen. Maar wat is ambitie zonder een concreet plan?

Voka heeft zo’n plan. Met ‘Fast Forward Flanders’ trekken we onze stoutste spurtschoenen aan. We tonen de sprint die Vlaanderen de komende vijf jaar moet en kan trekken om de referentie, de Scandinavische, Nederlandse en Zwitserse kampioenen bij te benen. Dat is onze 'Fast Forward'. We tonen ook waar de absolute eindmeet ligt, bij de beste van de Europese klas op dat specifieke nummer.

Vlaanderen moet vooruit, voluit, voorop. Niet gaan, maar sprinten voor goud. Vanaf nú.

 

ReadySetGo

 

Meer mensen aan de slag

Levenslang leren

Overheidsinvesteringen

R&D

 

Files oplossen

Rechtspraak

 

Energieprijzen

Hightech economie

 

Digitale overheid

 

Excellent onderwijs

 

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geven we een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. In een volgende fase worden die ‘hoofdindicatoren’ aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Nederland en Zwitserland. De eindmeet is het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden.

Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Werkgelegenheidsgraad 20- tot 64-jarigen

 • Aantal werkende 20- tot 64-jarigen in % van het totale aantal 20- tot 64-jarigen
 • Recentste cijfer: 2019 (2e kwartaal)
 • Bron: Eurostat

Deelname aan opleiding onder 25- tot 64-jarigen

 • Aantal 25- tot 64-jarigen dat deelneemt aan formele of informele opleiding of training in de vier weken voorafgaand aan de bevraging
 • Recentste cijfer: 2018
 • Bron: Eurostat

Basisinfrastructuur voorzien door de overheid

 • Overheidsuitgaven voor bruto vaste activa en investeringsbijdragen in % van het BBP. Raming voor Vlaanderen op basis van overheidsinvesteringen op Vlaams niveau en op niveau van de Vlaamse gemeenten, en een toewijzing van de overheidsinvesteringen op federaal niveau aan Vlaanderen volgens een verdeelsleutel op basis van BBP
 • Recentste cijfer: 2017
 • Bron: Eurostat, INR, Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen

Research and Development (R&D)

 • Uitgaven voor R&D door de overheid, hoger onderwijs en private non-profit sector in % van het BBP
 • Recentste cijfer: 2016
 • Bron: Eurostat

File

 • Verloren uren in de file rond de zwaarste file-getroffen stad per land
 • Recentste cijfer: 2018
 • Bron: Inrix

Doorlooptijd betwistingen bij vergunningen

 • Tijd nodig om administratieve zaken af te handelen (in dagen)
 • Recentste cijfer: 2017
 • Bron: Europese Commissie, Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Elektriciteitsprijzen

 • Ongewogen gemiddelde van de elektriciteitsprijzen voor niet-huishoudelijke gebruikers in de bandbreedtes 20.000MWh-70.000MWh, 70.000MWh-150.000MWh en meer dan 150.000MWH, inclusief alle heffingen en taksen
 • Recentste cijfer: H2 2018
 • Bron: Eurostat

Werkgelegenheid in hitech

 • Werkgelegenheid in hitech industrie en kennis-intensieve hitech diensten in % van de totale werkgelegenheid
 • Recentste cijfer: 2018
 • Bron: Eurostat

Digitale interactie van burgers met de overheid

 • Interactie van burgers (16-74) met de overheid via het internet in de voorbije 12 maanden (in %)
 • Recentste cijfer: 2018
 • Bron: Eurostat

Samengestelde indicator obv PISA-resultaten, hogere diploma’s en studieduur

 • Niveau PISA-resultaten voor 15-jarigen
  • Ongewogen gemiddelde voor wiskunde, wetenschappen en lezen
  • Recentste cijfer: 2015
  • Bron: OESO
 • Wijziging PISA-resultaten
  • Ongewogen gemiddelde voor wiskunde, wetenschappen en lezen
  • Wijziging 2015 tov 2012
 • Hogere diploma’s 30- tot 34-jarigen
  • Aantal 30- tot 34-jarigen met een tertiair diploma in % van het totale aantal 30- tot 34-jarigen
  • Recentste cijfer: 2018
  • Bron: Eurostat
 • Studieduur hoger onderwijs
  • % studenten dat een bachelor- of gelijkaardige opleiding start en die binnen de theoretische duurtijd afwerkt
  • Recentste cijfer: 2017
  • Bron: OESO
 • Samengestelde indicator: ongewogen gemiddelde van bovenstaande genormaliseerde indicatoren

Contactpersonen

Kasper Demol

Woordvoerder

Niko Demeester

Secretaris-Generaal