Skip to main content
  • Extra Containercapaciteit: werkgroepen Doel en natuur
Voka Community -

Alfaport Voka

Er werd een nieuwe werkgroep over Doel opgestart die zich zal buigen over de vraag welke evolutie de Vlaamse Regering voor Doel wenst en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. 
Alfaport Voka volgt dit op en vraagt om geen beperkingen op te leggen die een hypotheek kunnen leggen op de optimale exploitatie van de terminal 2GD en logistieke terreinen.

Tevens werd een infosessie over de aanpak voor natuur binnen het CP ECA georganiseerd. De MER-expert en het Departement MOW gaven toelichting op de effecten op natuurwaarden bij de realisatie van alternatief 9. Ook werd er besproken hoe deze effecten kunnen vermeden, gemilderd en gecompenseerd worden.  Daarnaast legde het Agentschap Natuur en Bos uit welke inspanningen er genomen worden voor het halen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de schorren en polders van de Benedenschelde. 

Meer info

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans