Skip to main content
  • Expertise bruine kiekendief komt van pas

Een recente omgevingsvergunningsaanvraag stootte op een negatief advies bij de Vlaamse overheid, Agentschap Natuur en Bos, omwille van een potentiële negatieve impact op het foerageergebied van de bruine kiekendief. Het bedrijf in kwestie heeft, mede dankzij de expertise van Alfaport Voka over de bruine kiekendief, kunnen aantonen dat er geen negatieve impact is en bijkomende informatie overgemaakt aan de Vlaamse administratie. Het Agentschap zal zich de komende weken uitspreken over dit dossier.
Bedrijven dit gelijkaardige problemen ondervinden bij vergunningsaanvragen, kunnen zich melden bij sofie.coppens@voka.be
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans