Skip to main content
  • Evaluatie soortenbeschermingsprogramma

Na een bevraging bij de leden over het soortenbeschermingsprogramma in de haven, kwam Alfaport Voka tot de conclusie dat dit programma een positief instrument is om afwijkingen te krijgen op de verbodsbepalingen van beschermde soorten. Maar er werden ook enkele aandachts- en verbeterpunten in kaart gebracht.

Alfaport Voka is voorstander om dit soortenbeschermingsprogramma in 2019-2024 verder te zetten op basis van actuele wetenschappelijke informatie, rekening houdend met de bemerkingen. Zo kunnen er o.a. geen maatregelen voor derden opgenomen worden en moet het duidelijk zijn wat de rol is van dit soortenbeschermingsprogramma bij vergunningverlening.

 

U kan de volledige evaluatie opvragen bij sofie.coppens@voka.be