Skip to main content
  • Evaluatie soortenbeschermingsprogramma

In de haven van Antwerpen is het soortenbeschermingsprogramma het kader voor het verkrijgen van afwijkingen op de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit. Momenteel wordt het huidige programma geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal beslist worden of een nieuw programma moet opgemaakt worden tegen juni 2019.

Indien u opmerkingen of suggesties ter verbetering heeft, mag u ons die bezorgen tot vrijdag 22 juni. Indien u graag actief betrokken wordt bij de evaluatie en opmaak van het programma mag u dit melden aan sofie.coppens@voka.be