Skip to main content
  • Enquête Green Supply Chains 
Voka Community -

Alfaport Voka

ING laat om de twee jaar een onderzoek uitvoeren met betrekking tot de haven- en logistieke sector. Dit jaar ligt de focus op het vergroenen van de supply chain. Universiteit Antwerpen, Erasmus UPT en VIL kregen de opdracht om een antwoord te bieden op de vraag waar de havenlogistieke sector in de Rijn-Scheldedelta vandaag staat op het vlak van duurzaamheid en hoe die aankijkt tegen de noodzaak van vergroening. 
Om een goed beeld te krijgen in hoeverre 'Green Supply Chain Management' is doorgedrongen bij de verschillende ketenpartners en waar de kansen en obstakels liggen, wordt een enquête uitgevoerd. Uw inbreng is cruciaal voor de kwaliteit van de resultaten en het opmaken van praktisch gerichte aanbevelingen.
Het invullen van deze vragenlijst zal tien tot vijftien minuten in beslag nemen.

U kan de enquête starten via deze link.
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans