Skip to main content
  • Elversele/Hamme: Hinder op N41 in Hamme door aanleg fietspaden

Elversele/Hamme: Hinder op N41 in Hamme door aanleg fietspaden

In het kader van de aanleg van de nieuwe fietssnelweg langs de N41 tussen Elversele (Temse) en Dendermonde, start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 5 maart met werken die hinder voor het verkeer veroorzaken. Op de Rijksweg (N41) rijdt het verkeer over versmalde rijstroken. Deze fase van de werken duurt tot eind april 2018.

Eind 2017 was al gestart met de voorbereidende werken. AWV legt in deze nieuwe fase van de werken het grootste deel van de fietspaden aan. Daarnaast worden de oostelijke brughelften van de de Durmebrug en de Vlassenbroekbrug gesaneerd en worden vijf kruispunten langs de N41 aangepakt. De heraanleg van de kruispunten zullen het meeste hinder voor het verkeer veroorzaken. Vanaf 5 maart tot eind april 2018 zal aan de kruispunten met de Biezestraat, Veldstraat en Neerstraat in Hamme worden gewerkt. Het verkeer op de N41 moet er over versmalde rijstroken. De zijtakken van de kruispunten zijn vanaf de N41 niet bereikbaar.

Bij afloop van het project zullen in totaal ruim 10 km veilige fietspaden gerealiseerd zijn. AWV legt het nieuw dubbelrichtingsfietspad aan in de berm van de N41. De kruispunten van de N41 met de Biezestraat, de Noordstraat, de Veldstraat, de Broekstraat/Hooirt en de Neerstraat in Hamme worden heringericht in functie van het nieuwe fietspad. Daarnaast worden de bruggen over de Schelde en de Durme gesaneerd. De verharding en waterdichting van beide bruggen worden opgebroken tot op het betonnen brugdek en helemaal vernieuwd. De werken zullen tot het voorjaar van 2019 duren.

Meer info vindt u hier