Skip to main content
  • Eindelijk alternatief bewijs voor niet-aanzuivering transitaangiften

Na meer dan een jaar lobbywerk op diverse niveaus, is Alfaport Voka erin geslaagd om resultaten te boeken voor wat betreft de niet-aanzuivering van doorvoeraangiften. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft namelijk verduidelijkt welke alternatieve bewijzen aanvaard worden in het kader van niet aangezuiverde transitaangiften. Dit betekent dat een certificaat 724A, waarin door de Belgische douane wordt bevestigd dat de goederen de EU hebben verlaten, als alternatief bewijs gebruikt kan worden.

De beslissing werd gepubliceerd op de website van het Nationaal Forum.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgesomd in punt 1.2 van de nota. Wel moet er nog verder met de betrokken douanediensten worden afgestemd op welke wijze deze bepalingen kunnen worden geïmplementeerd.