Skip to main content
 • Duaal leren in hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: werkgroepen per opleiding

Duaal leren in hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: werkgroepen per opleiding

In het ESF-project wil Voka op basis van een gemeenschappelijke methodiek werkgroepen opzetten rond verschillende opleidingen. In vier regio’s (Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Mechelen-Kempen) zullen er telkens één of meerdere werkgroepen worden opgezet per opleiding waar zowel vertegenwoordigers van de betrokken hogeschool als van de deelnemende bedrijven in zetelen. De werkgroepen worden voorgezeten en gefaciliteerd door een Voka-medewerker die op basis van een uitgewerkt stappenplan het volledige traject begeleidt. De Voka-medewerker brengt hiervoor alle partijen samen rond de tafel.

Het stappenplan vormt de leidraad voor de vergaderingen van de werkgroepen en is gebaseerd op het stappenplan dat Voka succesvol hanteerde in het secundair onderwijs. Dit werd ontwikkeld via de ESF-oproep Innovatie door Adaptatie. Uit de proefdoorlichtingen van duaal leren blijkt dat een intensieve begeleiding, duidelijke afspraken en het gezamenlijk vormgeven van het duale traject door onderwijs en de bedrijven essentieel is voor de kwaliteit van het traject. Dit wil Voka ook in het hoger onderwijs realiseren. Het samen doorlopen van alle stappen van het stappenplan in de werkgroepen zorgt ervoor dat er een goede afstemming is waarin er één gemeenschappelijke taal wordt gesproken. Dit komt de kwalitatieve uitrol van het duale traject van de student ten goede. 

Om te kunnen vaststellen of deze doelstellingen behaald worden is het belangrijk dat Voka de methodiek van de werkgroep en het stappenplan kan testen in verschillende situaties. Voka zet daarom werkgroepen op in verschillende regio’s, voor verschillende opleidingen (zowel graduaten als bachelors en in verschillende studiedomeinen) en waar telkens een andere hogeschool en andere bedrijven (uit verschillende sectoren) bij betrokken zijn.

Onderzoeksvragen

Het is door het opzetten van verschillende werkgroepen dat er echt lessen kunnen getrokken worden uit dit project en een antwoord kan gevonden worden op de onderzoeksvragen:

 • waarin onderscheidt duaal leren zich van andere vormen van werkplekleren?
 • welke opleidingen zijn geschikt om op een duale manier vormgegeven te worden?
 • voor welk type student is duaal leren een relevante leervorm en biedt het bijkomende mogelijkheden?
 • aan welke voorwaarden moet een samenwerkingsverband voldoen om duaal leren succesvol en kwalitatief te implementeren? is elk bedrijf geschikt om leerplaatsen aan te bieden?
 • helpt de methodiek van werkgroepen en een stappenplan om dezelfde taal te spreken?
 • komt de methodiek de kwaliteit van het duale traject van de student ten goede?
 • is een intensieve ondersteuning door werkgeversorganisaties zoals in het secundair onderwijs essentieel voor het slagen van duaal leren?
 • welke elementen van de ondersteuning worden als waardevol beschouwd?
 • zijn het vooral de bedrijven die ondersteuning nodig hebben vanwege de complexiteit van materie of ook de hogescholen?
 • Wat betekent dat voor de rol van werkgeversorganisaties in de toekomst?

Overzicht van de verschillende werkgroepen

Opleidingen overzicht