Skip to main content
  • Douanecontroles onder de loep van Europa

Uit een audit van de Europese Rekenkamer blijkt dat de invoercontroles in bepaalde lidstaten niet altijd doeltreffend worden uitgevoerd. De controleurs bezochten de douaneautoriteiten van Spanje, Italië, Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Hierbij ontdekten ze ernstige tekortkomingen die negatieve gevolgen hebben voor de financiële belangen van de EU.

Het verslag met de bevindingen en aanbevelingen werd op de website van de EU gepubliceerd.