Skip to main content
  • Douane faciliteert: vergunning zelfarchivering verdwijnt

Douane faciliteert: vergunning zelfarchivering verdwijnt

Volgens het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) is er geen wettelijke bepaling meer die een vergunning van de douaneautoriteiten vereist voor het toestaan van de archivering van de bij de PLDA-aangiften te voegen bescheiden. Deze verplichte archivering (drie jaar) moet vanaf nu enkel op een manier gebeuren die toegankelijk en aanvaardbaar is voor de douaneautoriteiten.

De betreffende nota van de dienst Douanewetgeving die op 7 maart op de PLDA-website werd gepubliceerd, diende als antwoord op de vraag van Alfaport-Voka en de expediteursfederatie VEA/CEB aan de douaneadministratie. Er wordt momenteel nog nagegaan in hoeverre deze nota kan toegepast worden op alle vormen van douanevertegenwoordiging.

Meer info over het intrekken van de vergunningen ‘Archivering van de bijlagen bij de met PLDA aangemaakte elektronische douaneaangiften’