Skip to main content
  • Douane en en e-commerce

Nieuwe werkgroep Nationaal Forum

Begin juli besprak de nieuwe werkgroep e-commerce op welke manier vereenvoudigde douaneprocedures kunnen inspelen op de toenemende e-commerceactiviteiten. Deze werkgroep werd opgericht naar aanleiding van het derde Voka-douanecongres in april en zal de lopende initiatieven in België bundelen.

In eerste instantie analyseert de werkgroep een aantal businessmodellen om na te gaan in hoeverre deze beantwoorden aan de mogelijkheden van de nieuwe Europese douanewetgeving inzake e-commerce. Binnen de werkgroep vertegenwoordigen Alfaport-Voka en het Havenbedrijf Antwerpen de havengemeenschap en bekijken ze momenteel welk scenario het beste aansluit op havengebonden logistieke activiteiten.