Skip to main content
Map
  • Digihub FAQ

Vragen rond Digihub? Wij bieden antwoord

Onderstaande veelvoorkomende vragen en antwoorden geven een beeld van de digitale innovatieve vragen die gesteld kunnen worden binnen het project DigiHub. Ook enkele vragen die niet behandeld kunnen worden komen aan bod. Voor de vragen die in aanmerking komen kan het bedrijf rekenen op maar liefst 70% overheidssteun voor het onderzoekstraject voorafgaand aan de commerciële aanschaf van de te implementeren technologie.

Klik op onderstaande knoppen om een antwoord te krijgen op de vraag binnen het gewenste thema:

Slimme sensoren

Vraag: Kan ik mijn materiaal en/of materieel uitrusten met slimme sensoren om feedback te krijgen over: locatiegegevens, inhoud info, draai en rust tijden, aankomend onderhoud of voorspelde defecten?

Antwoord: Binnen het project DigiHub kan materiaal en materieel uitgerust worden met slimme sensoren aan lage kostprijs. Met dergelijke sensoren meet u bijv. vloeistof volumes in containers of silo’s, meet u de tijd dat uw machine gebruikt of net niet gebruikt wordt, meet u bijvoorbeeld abnormale trillingen die een nakend defect voorspellen.

Datavergelijking

Vraag: Kan ik beschikbare data in mijn onderneming automatisch vergelijken met publieke data van concurrenten in de markt om slimmer te ondernemen met gebenchmarkte data?

Antwoord: Binnen het project DigiHub kan data beschikbaar binnen de onderneming vergeleken worden met publieke beschikbare data. Een van de gebruikte technieken is “webscraping”. Hiermee kan je met een algoritme, bekijk het als een robot die het world-wide-web gericht afschuimt, data gericht verzamelen vanuit allerhande bronnen en deze toetsen aan eigen gegevens. Bijv. de laagste prijs voor een vliegtuigticket van BRU naar BCN geselecteerd uit 20 verschillende aanbieders. 

CRM systeem

Vraag: Kan ik binnen DigiHub mijn CRM systeem vernieuwen, of bijkomende licenties bestellen voor ons BIM pakket?

Antwoord: Binnen DigiHub is het niet mogelijk om dergelijke projecten te behandelen en te subsidiëren. DigiHub is specifiek gericht op experimenteren alvorens te investeren. Een innovatief digitaal idee omzetten in een werkende proefopstelling of sensoren implementeren in uw productieomgeving met data input naar uw ERP pakket voor real-time voorraadbeheer, is wel mogelijk. 
 

Repetitieve taken

Vraag: Kan ik repetitieve taken in mijn administratie op een efficiënte en intelligente manier automatiseren? 

Antwoord: Automatisering van repetitieve taken kan op verschillende manieren. Een populaire techniek is RPA (Robotic Process Automation). Het betreft hier een digitale robot, een intelligente robot, een zelf lerende robot die niets meer is dan een slim algoritme dat een aantal formulieren, velden, lijsten volautomatisch kan invullen, veel sneller en veel accurater dat een mens dit kan. Het implementeren van deze technologie zorgt er niet voor dat u minder personeel nodig heeft, het verschuift de job van administratief naar meer controlerend en coördinerend met meer oog op groei en innovatie.
 

Medewerkers ondersteunen

Vraag: Kan ik via digitale technieken mijn medewerkers beter ondersteunen in hun uit te voeren taken, kan ik nieuwe medewerkers beter en sneller coachen en begeleiden met nieuwe technieken?

Antwoord: Een nieuwe techniek die sterk in de lift zit voor dit soort innovaties is Guided/Assisted Learning met Augmented Reality. Deze nieuwe techniek laat toe om medewerkers aan de hand van filmpjes op schermen, camerabeelden of met VR/AR brillen informatie te geven over hoe specifieke taken uit te voeren. Het innovatieve zit in de extra laag informatie die getoond wordt op schermen of in brillen waarin je specifieke real-time informatie krijgt (tekst, pijlen, markeringen) over de handeling die je moet doen. Bijvoorbeeld een scherm dat aangeeft welke moer of bout je moet nemen, dit item omcirkeld en aanduid, aangeeft waar je deze bout of moer moet plaatsen met een pijl en bijkomend aangeeft hoeveel slagen je deze moet vastdraaien met welke sleutel.
 

Koppeling met softwarepakketen

Vraag: Ik wil draai- en rusttijden meten van mijn machine park in het atelier of productie. Echter is het niet voor elke machine mogelijk om deze via een plug-in module standaard te koppelen aan ons ERP pakket of de planningssoftware.

Antwoord: Machines kunnen meestal worden uitgelezen via een door de fabrikant voorziene koppeling met een software pakket. Dit kan echter niet altijd en de koppeling is ook niet altijd mogelijk naar ieder software pakket. Binnen DigiHub kan u terecht om door een concept studie te laten analyseren op welke andere laagdrempelige manier er toch een koppeling kan voorzien worden die u de nodige informatie verstrekt over de operationele tijd van uw machinepark. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het plaatsen van een camera of sensor die beweging meet of licht registreert van de aan-uit knoppen of via een sensor die het stroomverbruik meet. Binnen DigiHub kan u voor tal van andere soortgelijke en complexe zaken terecht.

Digitale mindset

Vraag: Ik wil mijn medewerkers allemaal in dezelfde digitale mindset krijgen, vandaag is het moeilijk om digitaliseringen door te voeren wegens moeilijke adoptie binnen het bedrijf?

Antwoord: Binnen DigiHub kan u steeds terecht voor een open gesprek over deze problematiek, we kunnen zelfs aan de slag met een vragenlijst die we aan bepaalde personen stellen in uw bedrijf om een goede analyse te maken over de digitale maturiteit binnen uw bedrijf. Dit kan ook als collectieve workshop met uw directiecomité of digitaal projectteam via een uitgekiende methode. 
 

(Wenst u op dit vlak echter intensieve begeleiding en coaching kan u steeds terecht in het Project “Voka Digitale Transformatie Traject” waar u gespreid over een aantal jaren intensief begeleid wordt naar een actieplan en roadmap voor transformatie en digitalisering in uw bedrijf. Wenst u concrete projectplannen in uitvoering, te bespreken met collega-ondernemers en experten, kunt u ook terecht in Voka Digital Academy.)

Optimalisatie registratieprocedure

Vraag: Ik wil dat mijn medewerkers bepaalde taken of handelingen kunnen loggen via een laagdrempelige registratiemethode. Ik wil handelingen zoals het verplaatsen van goederen in bakken beter registreren om te zorgen dat alles op de juiste productielijn terecht komt en dat er een waarschuwing is als dit niet correct verloopt. Zo wil ik vanuit de backoffice kunnen zien in welke fase de productie voor een bepaalde klant zit.

Antwoord: Het controleren van handelingen binnen een productieomgeving is een veelgebruikte techniek om dit proces te optimaliseren en beter te controleren. Met technieken als RFID, Tags, Barcodes enz. kan d.m.v. scanning een registratieprocedure worden uitgewerkt, een juiste handeling geeft een groen licht, een foute handeling geeft een rood licht. In het geval u verbruiksgoederen met dit scanningproces plaatst op de juiste productielijn zal dit duidelijk zijn voor zowel productiemedewerker als backoffice/ ploegleider die gedetailleerde info krijgt over de productievoortgang voor een bepaalde klant. 
 

Digitale diensten

Vraag: Mijn bedrijf verkoopt, verhuurt of biedt leasing aan voor fysieke producten. Gekoppeld aan deze fysieke producten willen we digitale diensten aanbieden aan onze klanten en inzetten op pay-per-use.

Antwoord: Binnen DigiHub kunnen we  op maat gemaakte digitale diensten uitwerken voor uw fysieke producten/machines. Of het nu gaat over het meten van vloeistof niveaus in opslagtanks, het localiseren van materieel of uw klant laten betalen per kopje koffie dat hij via uw machine verbruikt, geen idee is te gek voor DigiHub. Stel steeds uw vraag, als we u niet kunnen helpen gaan we u dat ook vertellen.
 

Limieten van digitalisering?

Vraag: Ik heb reeds een aantal dingen gedigitaliseerd in mijn productie, ik loop echter tegen de limieten aan van sommige eerder doorgevoerde innovaties en wens te weten of er nieuwe technieken beschikbaar zijn die meer laagdrempelig en nog efficiënter zijn.

Antwoord: Binnen DigiHub is geen vraag te complex, we analyseren uw specifieke situatie en kijken met een bril van ervaring in open systemen, lage kosten sensoren, innovatieve meettechnieken en de nieuwste trends naar elk project om zo een op maat gemaakte oplossing uit te werken. Indien het gaat over een fysiek product kunnen we een werkend prototype ontwerpen en doen we de nodige aanbevelingen tot commercialisering.

Met dank aan onze partners

dh

 

Contactpersoon

Sebastien Conings

Adviseur innovatie & digitalisering