Skip to main content
Map
  • DIG IT verlaagt drempels naar werk voor vrouwen met een migratieachtergrond

DIG IT verlaagt drempels naar werk voor vrouwen met een migratieachtergrond

In onze krappe arbeidsmarkt blijven vacatures openstaan. Vooral de vraag naar digitaal talent groeit explosief, maar waar vinden we nog IT-talent? Er is nog veel onontgonnen potentieel bij de niet-arbeidsactieven. Daarom wil Voka Oost-Vlaanderen met DIG IT vrouwen met een migratieachtergrond begeleiden naar een duurzame job, via opleiding en coaching op maat.

BECODE

Heel wat competenties bevinden zich volgens ons bij personen die nu geen actieve rol opnemen op de arbeidsmarkt, de zogenoemde niet-beroepsactieven. Onderzoek toont in Gent enerzijds een relatief lage vertegenwoordiging van vrouwen met een migratieachtergrond. Anderzijds blijkt dat deze vrouwen vaak reeds over sterke digitale skills beschikken. We denken dat IT-jobs de nodige flexibiliteit bieden om bestaande drempels naar werk (bv. zorg voor gezin) te overbruggen. Daarnaast stellen we tegelijkertijd een groeiende vraag naar digitale vaardigheden vast, in alle sectoren, voor diverse jobs.

Voka Oost-Vlaanderen biedt met DIG IT een antwoord op de vraag naar geschoold digitaal talent. Niet-beroepsactieve vrouwen met een migratieachtergrond uit het Gentse willen we samen met onze partners via outreaching vinden én overtuigen om een opleiding tot Junior Webdeveloper te volgen, met aangepaste coaching.

Vervolgens faciliteren we de weg naar werk door hen in contact te brengen met werkgevers met IT-vacatures in de sectoren ICT, industrie, bankwezen, communicatie,… Stages effenen daarbij de weg naar werk. We begeleiden ook de werkgevers bij het overbruggen van eventuele drempels. Zo worden de jobs duurzame jobs.

Voka Oost-Vlaanderen neemt binnen dit ESF-project de rol van promotor op en begeleidt de werkgevers. Partner BeCode benadert de doelgroep en verzorgt de opleiding tot junior webdeveloper. Beide organisaties kunnen bogen op tonnen ervaring.

Ben je werkgever?

  • Je wil je vacatures voor digitaal talent invullen?
  • Je wil een stage aanbieden?
  • Je wil info over DIG IT: doelgroep, opleiding, begeleiding naar werk?

Ben je consulent?

  • Je hebt contact met de doelgroep, nl. niet-beroepsactieve vrouwen met een migratieachtergrond?
  • Je wil mensen toeleiden naar DIG IT?
  • Je wil info over DIG IT: doelgroep, opleiding, begeleiding naar werk?

Contacteer dan Arne Oosthuyse (contactgegevens hieronder).

 

esf

DIG IT, het tewerkstellingstraject voor de inactieve arbeidsreserve, wordt uitgevoerd met financiële steun van ESF, het Europees Sociaal Fonds.

Van niet-beroepsactief tot junior webdeveloper, yes we can!

BeCode

Contactpersoon

Arne Oosthuyse

Manager Opleidingen - Manager Arbeidsmarkt