Skip to main content
  • Diensten gerelateerd aan in- en uitvoer

EU-arrest beperkt btw-vrijstelling

Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie beperkt de btw-vrijstelling van diensten die gerelateerd zijn aan in- en uitvoer tot die diensten die rechtstreeks voor de exporteur, importeur of ontvanger van de goederen worden uitgevoerd. Diensten die in onderaanneming in dezelfde lidstaat worden uitgevoerd zijn bijgevolg onderhevig aan een btw-heffing. Indien bijvoorbeeld een Belgische logistieke dienstverlener een dienst laat uitvoeren door een Belgische onderaannemer, kan deze laatste zijn diensten niet factureren met vrijstelling van btw.

Op 29 juni 2017 heeft het Europees Hof van Justitie een arrest geveld in de zaak C-288/16 m.b.t. de vrijstelling van btw op diensten gerelateerd aan in-en uitvoer van goederen. Het betreft diensten die in het Belgisch Btw-wetboek zijn bedoeld in artikel 41, §1, 2°, 3°, 4° en 5° en verricht worden in relatie tot het internationaal goederenverkeer (niet EU-landen).

De tekst van het arrest kan u hier consulteren.

Dit arrest heeft voor de betrokken dienstverleners gevolgen op zowel de facturatie als de btw-rapportering. Verder zal men ook rekening moeten houden met de voorfinanciering van de verschuldigde btw. 

De btw-administratie zal binnenkort een omzendbrief sturen waarin de omzetting van het arrest zal worden toegelicht. Alfaport-Voka volgt dit dossier van nabij op en polst bij andere lidstaten hoe zij omgaan met de toepassing van dit arrest.  

Meer info: jan.vanwesemael@voka.be 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans